Tư liệu

Anh em công nhân chú ý!

M. Gorky, “Đời mới”, № 177, 10 (23), tháng Mười một, 1917. Lã Nguyên dịch từ tiếng Nga Vladimir Lênin đã đưa về nước…

Về dân chủ

M. Gorky, (“Đời mới”, № 174, 7 (20) tháng Mười Một, 1917) Lã Nguyên dịch từ nguyên bản tiếng Nga Các vị Bộ trưởng…

Giải mã chân dung

Xuân Sách Chú Vũ Thư Hiên  đây là lời nói đầu của tập 2 "Chân dung nhà văn" hay bố cháu gọi là "Giải…