Văn Việt trò chuyện với nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

Hà Thủy Nguyên thực hiện (tháng 7/2017)

https://www.youtube.com/watch?v=-xa5JG91Nj8

Comments are closed.