Dòng nh?c k? ni?m v?i nh?c c? mi?n Nam (k? 60): V? Thành: Nh?t cánh sao r?i

T.V?n & B?n H?u th?c hi?n (2019)

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

Nh?t cnh sao r?i Sng tc: V? Thnh

Trnh by: Mai H??ng

Nghe thm: Hoi Nam -70 N?m Tnh Ca (20 )- V? Thnh, ?an Th?…

??c thm:

Nh?c tr??ng V? Thnh v ti L V?n Khoa San Diego, 25-11-1987

(Ngu?n: cothommagazine.com)

clip_image006

Nh so?n nh?c L V?n Khoa

Ti th?n th? ??t ?i?n tho?i xu?ng. Tai cn nghe r gi?ng ngh?n ngo c?a Qu?nh Giao bo tin: Ch V? Thnh v?a m?t ?m qua (15-10-1987) lc 10 gi? t?i b?nh vi?n Maryland. Tin d? ny ?nh tan h?t nh?ng l?i ni khc trong cu?c ?i?n ?m.

M?y tu?n l? tr??c ?, khi hay tin nh?c s? V? Thnh lm b?nh n?ng, ch?c ch?n khng qua kh?i, ch? cn l v?n ?? th?i gian thi, ti v cng b?i r?i, thc Qu?nh Giao tham kh?o ki?n c?a cc v? lm v?n h?c ngh? thu?t ? Washington D.C. v Virginia, ?? ngh? lm m?t ch??ng trnh g ? ?? tn vinh ng khi ng cn th?y ???c s? bi?t ?n c?a ng??i ??i, h?n l lm l? long tr?ng khi ng khng cn n?a. Ti ngh? ph?i m?t th?i gian sau t ra l 5, 7 thng n?a ng m?i m?t ti s? bay qua th?m ng l?n cu?i v bi?t ng khng th? sang ch?i (California) v?i ti cu?i n?m nay nh? ng ? h?a. Th? m ng ? ra ?i m?t cch v?i vng.

Ti ng?i yn. T? l?. Tr??c m?t ti hi?n ra m?t mn ?nh nh?, hnh ?nh ch? ?en tr?ng thi. m thanh t?a ra t? m?t dn nh?c tr?i r?ng trn khung ?nh, c g?n ?? cc lo?i nh?c kh c?a m?t ban nh?c ha t?u tn th?i. C?n ?nh nh? l??t qua t?ng nh?c s? ?ang say s?a ?n ph?n nh?c c?a mnh, r?i ng?ng l?i kh lu n?i ng??i nh?c tr??ng. ng c vc ng??i t?m th??c, mi tc b?ng l?m ch?m mu?i tiu, g??ng m?t bnh th?n, phc h?u, m?t sng, hng ria mp lm cho ng oai h?n ln. Cch ?i?u khi?n ban nh?c c?a ng r?t m?c th??c, n ha v v?a ??. Nh?ng c m?t ci g ? h?i l? m?t, h?i ngh?ch v?i c?m nh?n c?a ti. M?t lc sau ti m?i nh?n ra: ng c?m ??a nh?c tr??ng b?ng tay tri. Hnh ?nh ngh?ch m?t lc ??u r?i quen ?i. N khng ?nh h??ng cht no ??n ngh? thu?t c?a ng. Ng??i nh?c tr??ng ? l V? Thnh.

M?t hnh ?nh khc t? t? hi?n ln che m? hnh ?nh ng??i nh?c tr??ng kh? knh. M?t con ???ng nh?, khng di l?m, c nhi?u xe qua l?i. Nhi?u cy to hai bn ???ng r? l xu?ng t?o m?t ci vm n?i gi?a ???ng. Nh?ng ngy m?a hay lc tuy?t tan, con ???ng Garland ? Takoma Park, ngo?i Washington D.C. ny qu? th?t l d?. Trn chi?c gh? di n?i mi hin tr??c ngi nh ? kho?ng gi?a chi?u di c?a con ???ng, hai ng??i ng?i ni chuy?n v?i nhau. M?t ng??i tc tr?ng h?i nhi?u, tc, ru v ria chi?m g?n h?t khun m?t. Ng??i ? l nh?c tr??ng V? Thnh. Bn c?nh ng l ng??i vi?t bi ny.

Trong th?i gian ?, ma H 1976 ??n cu?i Xun 1977, h?u nh? tu?n no ti c?ng gh th?m ng vi l?n. ng bu?n nhi?u. t b?n. ng c v? mu?n ?n d?t. Chng ti nh?c l?i chuy?n c? v th?o lu?n v? nh?c. C m?t l?n ng k? l?i bi Ti?n Qun Ca ???c ch?n lm bi qu?c ca mi?n B?c. S? d? bi ?y ???c ch?n v ??ng ??a ra v p ban tuy?n ch?n ph?i ch?p nh?n. Nh?c s? V? Thnh l m?t thnh vin trong ban tuy?n ch?n. M?i ng??i th?y bi Ti?n Qun Ca c?a V?n Cao khng ???c ch?nh b?ng bi Vi?t Nam Minh Chu Tr?i ng c?a Hng Ln, nh?ng khng lm sao h?n, ?nh ph?i s?a l?i nh?c c?a bi Ti?n Qun Ca cho h?p cch ?? s? d?ng.

Khi ???c h?i th?m v? vi?c sng tc hi?n t?i, nh?c s? V? Thnh cho bi?t ng khng cn tinh th?n ?? sng tc n?a. Tuy nhin ng th? l? ?ang hon t?t m?t c?m khc (sonata) cho Ty ban c?m.

Th?t ra tr??c n?m 1975 v sau n?m 1977 ti t g?p nh?c s? V? Thnh, nh?ng khng v th? m lng knh m?n c?a ti ??i v?i ng km trn tr?ng. N?u c ng??i h?i ti ai l nh?c s? Vi?t Nam ti knh tr?ng nh?t, ti khng ng?n ng?i tr? l?i: Nh?c s? V? Thnh. Theo ti, ng l ng??i ti, ??c v?n ton. Quanh ta khng thi?u g ng??i c ti nh?ng km ??c, ho?c ng??c l?i.

V? tc phong ??o ??c ti ch?a h? nghe ni ng V? Thnh c lem nhem tnh i v?i ai, ?i?u m t ngh? s? no thot kh?i. Tnh gia ?nh c?a ng ch?c ch?n r?t m?n n?ng, v d tu?i ? kh cao ng cn dng tn ng??i b?n ??i c?a mnh ?? lm t?a ?? ca khc cu?i cng c?a ng. l bi Th?y Khc (xem th? 1), c tn c?a ng??i v? yu l Th?y H??ng.

C ng??i thot kh?i tnh i, nh?ng khng th? thot n?i b?y ti?n. Ti tin nh?c s? V? Thnh khng b? ti?n b?c chi ph?i, qua hai kinh nghi?m c nhn nh? sau:

N?m 1973 nh?c s? V? Thnh c m?i ti ch?i piano trong ch??ng trnh Nh?c Thnh Phng c?a ng trn ?i truy?n hnh Vi?t Nam. Ti cho ng bi?t ti s?n sng c?ng tc nh?ng khng nh?n th lao. t ngy sau khi thu hnh, ng nh? m?t s? quan c?m bao th? ti?n ??n t?n v?n phng ti ? ng t? Ph Nhu?n ?? trao cho ti. Ti t? ch?i, nh?ng v? s? quan khng dm c?m v?. Ti g?i ?i?n tho?i ni chuy?n v?i ng, ng n t?n b?o: Anh vui lng nh?n gim cho. N?u ti nh?n ti?n l?i, ti ph?i ?n ni lm sao v?i ?i truy?n hnh v v?i cc anh em khc Qu v? no c tham d? cc ch??ng trnh v?i Truy?n Hnh Vi?t Nam ch?c cn nh? vi?c k tn vo b?n phn chia th lao.

Tr??ng h?p th? hai, vo n?m 1983, khi ti th?c hi?n b?ng nh?c Ti?ng Chi?u R?i. Ti g?i th lao cho t?t c? tc gi? c bi ???c dng trong cu?n b?ng, trong s? ?y c hai nh?c s? cn ? l?i Vi?t Nam l V? Thnh An v Ph?m Tr?ng C?u. H? ??u nh?n ???c ti?n v gia ?nh g?i th? tr?c ti?p t? Vi?t Nam ??n ti v?i l?i cm ?n. Ring nh?c s? V? Thnh c??ng quy?t khng nh?n, d ng khng c ngu?n l?i t?c no. ng bi?t ph t?n cu?n b?ng r?t cao v ch?a ch?c ti hu? v?n.

ng l m?t ng??i r?t th?ng tnh trong khi ph bnh m nh?c hay gi?ng ca. M?t gi?ng ca d ???c c? n??c khen hay nh?ng ng th?y km, ng ni th?ng l km. Ti cn nh? khi bi ca Tu?i Bu?n c?a Tr?nh Cng S?n ???c ?n hnh, bn ch?y nh? tm t??i, nh?c s? V? Thnh v?i bt hi?u khc, v?ch ci d?t c?a Tr?nh Cng S?n ra. ?n b?n sau, nh?c s? h? Tr?nh ch?nh l?i l?i l?m c?a mnh.

ng th??ng nh?n xt ng?n, g?n. V d?: Ti khng thch gi?ng ca ho?c khen th ht t?t ch? khng dng t? ng? th?t ku m tr?ng r?ng. Do ? l?i gi?i thi?u m nh?c cu?i ??i c?a ng m ng??i ta c th? nghe ???c trong b?ng nh?c Qu?nh Giao ht cho k? ni?m II (1987) l l?i ni ?ng gi nghn vng c?a ng: Ti c th? kh?ng ??nh r?ng trn th? gian ny khng ai ht Bng Khung tr? tnh b?ng Qu?nh Giao. Bng Khung l bi ca Qu?nh Giao sng tc lc cn ? l?a tu?i ?i tm.

Khi m?t ng??i c l?i ph bnh ch?c n?ch nh? trn, ta c?n xt c?n b?n v thnh tch c?a ng??i ?? xem l?i ph bnh ?y c gi tr? hay khng.

Theo Ph?m Duy th V? Thnh l m?t trong hai nh?c s? Vi?t Nam ??u tin trong ban nh?c ha t?u (1938 39). Lc ?y ph?n l?n ng??i ch?i nh?c hm nay v?n cn l con nt, ho?c ch?a ra ??i. m nh?c ? ? v?i ng ??n pht cu?i cng. Nh?ng ch?i nh?c lu n?m khng ni ln ???c trnh ?? v thnh tch c?a ng??i ch?i nh?c. Tr??ng h?p V? Thnh th khc. ng c tc ph?m v c th?a thnh tch ?? b?o ??m l?i ni c?a ng. ng l tc gi? nh?ng ca khc c gi tr? cao, gi tr? th??ng ngo?n h?n l gi?i tr, nh? Gi?c M? H?i H??ng, Nh?t Cnh Sao R?i, G?i ng My Hng, Th?m ??c M?t Chi?u, m Tr?ng, Nh? B?n, v cc tc ph?m ha t?u nh? Phi?m Khc, Th?nh Nh?p V? i?u v Arpges. C?n M?t H? Tr??ng l tc ph?m ng vi?t cho v? c?m ??c t?u v?i dn nh?c giao h??ng v c?m khc cho Ty ban c?m. Ngoi ra ng cn so?n r?t nhi?u nh?c khc ph? thng Vi?t Nam cho dn nh?c ha t?u v ban Kim M?c qun ??i trnh di?n. Nhn vo thnh tch ny ta th?y ngay ng khng ph?i ch? l ng??i vi?t ca khc. Ngi v? c?a ng cao tr?ng h?n nhi?u. ng v?n l nh?c tr??ng ban Kim M?c c?a qun ??i Vi?t Nam C?ng Ha, nh?c tr??ng ch??ng trnh nh?c thnh phng c?a ?i pht thanh Qu?c Gia, ?i Ti?ng Ni T? Do v Truy?n Hnh Vi?t Nam.

ng khng ph?i vi?t nh?c r?i t? mnh khen hay, t? ng?i trn thp ng ?? ph phn m?i ng??i. ng ? t?ng ??a tc ph?m c?a mnh ra cho ng??i khc th?m ??nh gi tr?. M?t ng??i ???c m?t l?n chi?m gi?i V?n H?c Ngh? Thu?t Ton Qu?c ph?i k? l vinh d? l?m. Nh?c s? V? Thnh chi?m gi?i khng ph?i m?t m l ba n?m lin ti?p (xem th? s? 1). i?u ?y ph?i k? l thnh tch v ??ch. ?u n?m 1984 trong lc ng li xe ??a ti ?i quanh Washington D. C. gi?a tr?i m?a v tuy?t r?i, ti c nh?c l?i vi?c ny. ng V? Thnh ni: K? ra c?ng th v?, v h?i h?p n?a. Nghim Ph Phi ch?i piano trong ban nh?c mnh th yn tr l?m. Nh?ng thi nh?c chung v?i h?n l chuy?n khc. Nghim Ph Phi l m?t tay ?ng n? Mnh n?p bi thi m trong ban ch?m thi c th?y c?a mnh (L Nh? Khi) th h?i h?p v cng. Nhn vo bi thi l ng ?y bi?t th?c l?c c?a mnh h?t.

Ti xin ?? c?p ??n ba trong s? r?t nhi?u tc ph?m c?a nh?c s? V? Thnh, v ti c lin h? t nhi?u v?i chng. l Th?y Khc, Nh?t Cnh Sao R?i v C?n M?t H? Tr??ng.

Trong chuy?n ?i vng quanh n??c M? n?m 1976 ?? v?n ??ng thnh l?p H?i V?n Ha Vi?t Nam t?i B?c M?, ti c gh nh nh?c s? Ph?m Ngh? ? Sheverport, Louisiana. Trong hai ngy chng ti th?o lu?n r?t nhi?u ?i?u, nh?t l v? m nh?c. Chng ti nh?c ??n nh?c s? V? Thnh.

(N?m 1974 cc nh?c s? Ph?m Ngh?, V? Thnh v L V?n Khoa c m?t d? n l?n m ti s? ?? c?p ??n ? ph?n sau). Chng ti ??c bi?t ni ??n tc ph?m C?n M?t H? Tr??ng c?a nh?c s? V? Thnh. Ph?m Ngh? lc b?y gi? ?ang ch?i v? c?m cho dn nh?c giao h??ng Sheverport. ng lnh l??ng n?m v ???c ton dn nh?c qu m?n. Ph?m Ngh? yu c?u V? Thnh g?i bi C?n M?t H? Tr??ng qua ?? ng nh? ban nh?c ch?i. V? Thnh khng ch?u g?i. C? hai ??u c l do ring. Nh?c s? V? Thnh e d. Nh?c s? Ph?m Ngh? th ? t?ng ??c t?u bi nh?c ny r?i v ng mu?n khoe ti nh?c s? Vi?t Nam. N?u dn nh?c giao h??ng ch?u trnh di?n, l m?t vinh d? cho nh?c Vi?t Nam ni chung. Lc ?y ti cn ? Silver Spring, Maryland, nn lnh ph?n thuy?t ph?c nh?c s? V? Thnh khi tr? v? mi?n ng. Ti ? lm ph?n s? nh?ng khng thuy?t ph?c ???c nh?c s? V? Thnh.

Ma h 1977 ti d?n v? mi?n Ty v ? l?i lun California.

Sau nhi?u ch??ng trnh di?n nh?c v?i dn nh?c giao h??ng Hoa K? ? ?y, ti vi?t th? cho nh?c s? V? Thnh, ng? mu?n trnh di?n tc ph?m C?n M?t H? Tr??ng c?a ng. L?n ny ng ??ng v ?? ngh? ti nn nh? concert master ch?i (xem th? 3). Ti hi?u ng nh?ng trong thm tm ti mu?n m?i nh?c s? Ph?m Ngh? qua ??c t?u ho?c nh? th?n ??ng L?u Danh Bnh trnh di?n ?? nng cao ni?m hnh di?n cho ng??i Vi?t Nam ni chung. Trong l?n g?p nh?c s? V? Thnh ??u n?m 1984 ti nh?c l?i v? C?n M?t H? Tr??ng, nh?c s? V? Thnh cho ti bi?t ng c g?i tc ph?m ?y cho nh?c tr??ng c?a National Symphony Orchestra ? Washington D.C. t lu sau nh?c tr??ng Mstislaw Rostropovich m?i nh?c s? V? Thnh ??n nh dng b?a ?n t?i v ni chuy?n. ng khen nh?c s? V? Thnh nh?ng t? ti?c ph?n French Horns h?i y?u, ?? ngh? V? Thnh vi?t l?i. Nh?c s? V? Thnh ho h?ng ni v?i ti: Ch?c bi ? ph?i c gi tr? ph?n no, n?u khng ng ?y ?u ch?u m?t th gi? ?? m?i mnh l?i ni chuy?n. Nh?c s? V? Thnh ? nh?n xt ?ng. ng ni thm: Ti by gi? khng th? vi?t m?t n?t nh?c no n?a!

Ph?n French Horns y?u khng h?n v nh?c s? vi?t y?u. ? Vi?t Nam t c French Horn. Ng??i ch?i gi?i tm khng ra. Ng??i vi?t nh?c ph?i thch ?ng v?i trnh ?? c?a ng??i ch?i nh?c. Ti c?ng g?p ph?i tr??ng h?p ny nh? V? Thnh. Ti ?? ngh? lnh ph?n vi?t l?i French Horns n?u ng khng th?y ? l m?t xc ph?m, v s? trnh di?n tc ph?m ny ? California n?m 1985 ho?c 1986. Nh?c s? V? Thnh ??ng v h?a s? qua d? bu?i trnh di?n ?y. R?t ti?c ti khng v?n ??ng ???c ngu?n ti tr? ?? th?c hi?n bu?i trnh di?n. i?u ?y lm ti y ny mi.

N?m 1983 khi chu?n b? th?c hi?n cu?n b?ng Ti?ng Chi?u R?i ti xin php nh?c s? V? Thnh cho ti dng bi ca Gi?c M? H?i H??ng. ng g?i cho ti bi Ti?ng Chi?u R?i v b?c tm th? km theo. ?c th? ng, ti v cng xc ??ng.

Takoma Park, ngy 8-8-1983

B?n Khoa thn m?n,

Xin g?i anh b?n Th?y Khc sng tc sau cng c?a ti, tr??c khi m?t n??c; c l? c?ng l sau cng lun v anh hng th?m m?t r?i. Ci ny ku b?ng le chant du cygne. Ti mu?n gi? ci ?? Th?y Khc h?n l Ti?ng Chi?u R?i. Th?y l ng? v ?y l m?t bi Berceuse t? mnh ru mnh, ???c g?i h?ng t? m?y cu th? c?a Beaudelaire:

Sois sage oh ma douleur! et tiens-toi plus tranquille,

Tu rclames le soir et vient le voici

v

Courte tache! la tomb attend, elle est vide

Oh! Laissez -moi, mon front pos sur vos genoux.

Gouter, en regrettant l t blanc et torride,

De l arrire saison le rayon jaune et doux.

t?m d?ch:

?i ph du ka c?a m? su th?m!

Hy ?? anh ng?i l?ng bn mnh ai,

T?a v?ng trn, ti?c nh? H xa v?ng,

Ru h?n ?au chm trong n?ng vng phai.

Bi ny ti trng gi?i V?n H?c Ngh? Thu?t v cho ??i tn con trai V? Tri?u Trung (v mnh trng lun ba n?m c v? tham ti?n l-x qu), nay xin cho v?t hon c? ch?, tr? l?i cho mnh quy?n tc gi?: Nh?c v L?i: V? Thnh. Anh h?i ki?n Kim T??c xem, n?u mnh xu?ng 1/2 ton ngh?a l en Sol Majeur c?ng khng h?i g. Bi ny n?u arranger cho orchestra th c?n nh?t quartuor cordes v piano hay harpe, v?y l ??. D?o ti vi?t cho ?i VOF ? Si Gn cho formation symphonique, th?y h?i th?a v ?i khi m?t hay. V? interprtation Kim T??c ch?c cn nh?. Tuy nhin xin v?n t?t b?ng danh t? Rubato (co gin), v v?i m?t nh?c tr??ng nh? anh ni v?y l qu ?? v c?ng ? h?i l th?t l? r?i. Ti ch? mu?n nh?n m?nh Rubato ch?c ch?n khng c ngh?a l Senza Tempo nh? ph?n l?n cc ??i-danh-ca ? ht b?n Gi?c M? H?i H??ng c?a ti. S? d? ti ph?i ni lng thng v b? cc ??i-danh-ca ht tc ph?m c?a ti ad lib. (t? do) n?ng qu c lc ti khng nh?n ra tc ph?m. Th?t l ?au!

Thi ni chuy?n lo l?u cho vui v?y thi. Th?t ra ??i v?i ti, nh?t l lc ny, ch?ng c g quan tr?ng n?a. ??c nh?ng b?n vng nh? L V?n Khoa, Kim T??c, Mai H??ng, Ph?m Duy cn nh? ??n l m?t ni?m vui r?t l?n r?i.

Chc anh thnh cng trong vi?c hon thnh cu?n b?ng, v? ngh? thu?t tr??c h?t, v? ti chnh cng t?t. Xin g?i l?i th?m Kim T??c v cc b?n h?u.

Chc anh ch? v b?o quy?n lun lun h?nh phc.

Thn i

V? Thnh

Ti xc ??ng v l?i l? trong th? nh? ng?m bo ?i?u khng lnh. M?t khc ng l? r s? ch tr?ng trong vi?c trnh by tc ph?m c?a ng. i?u ny ???c nh?c l?i b?ng l?i ni c?a chnh ng, trong b?ng nh?c Qu?nh Giao Ht Cho K? Ni?m I. Ti ghi nh?n l?i d?n d c?a nh?c s? V? Thnh nh?ng gi? y cung La ging, v vi?t cho ban nh?c l?n h?n ng ?? ngh?, ?? di?n t? theo c?m xc c?a ti. ng r?t th?a lng v?i ph?n ha m v vi?t cho dn nh?c c?a ti, ??c bi?t ?o?n di?n t? c?n l?c la qua. V ng gi? tn Th?y Khc cho bi ca nn ti xin php dng tn Ti?ng Chi?u R?i ?? k? ni?m cu?n b?ng nh?c.

Sau ny ti khm ph ra nh?c c?a Th?y Khc t?c l nh?c ?? c?a hnh m th? nh c?a tc ph?m Phi?m Khc c?a ng. ?nh b?ng g?p ng ?? h?i th?i gian tnh c?a (hai) nh?c ?? ny, nh?ng nay khng cn c? h?i n?a.

Nh?c s? V? Thnh r?t k? v?i tc ph?m c?a mnh nh?ng c?i m? h?n nh?c s? Hng Ln. Nhi?u ng??i bi?t r ng V? Thnh r?t tr?ng m nh?c v kh?t khe ??i v?i chnh b?n thn mnh nh? th? no. i?u ? lm cho Qu?nh Giao th?n tr?ng khi trnh by bi Nh?t Cnh Sao R?i c?a ng. Ni cch khc Qu?nh Giao knh tr?ng nh?c s? V? Thnh nn khng mu?n ?n ??m qua loa. C yu c?u ti vi?t ph?n piano cho tc ph?m ny. Nh? bi?t ti c?a tc gi? c?ng nh? ng??i trnh di?n, ti phng bt vi?t tho?i mi. D v?y ti v?n c mu?n cng duy?t l?i v?i nh?c s? V? Thnh. G?p ng trong ch??ng trnh Xun H?p M?t c?a Kim T??c ? Santa Ana h?i ??u n?m nay, ng h?a trong vi hm s? xu?ng San Diego ch?i v?i ti, nh?ng v b?nh thnh lnh ng khng xu?ng ???c. Ti g?i bi qua ng. ng vi?t th? ?p l?i nh? sau:

Takoma Park, ngy 8-6-1987

Thn g?i anh Khoa,

Ti v?a nh?n ???c b?n Piano Nh?t Cnh Sao R?i.

R?t c?m ??ng th?y anh ? vi?t ph?n ??m cng phu v r?t hay. Gi ti c t? vi?t ch?a ch?c ? k? ???c nh? th?. ? th?y anh qu ti r?t nhi?u. Xin thm t? t?m th?nh tnh ?.

Hm ti qua California, c g?i D??ng (c? o H?u D??ng, anh h? c?a nh?c s? V? Thnh) m?y l?n m khng ???c. ?nh b?ng g?i ???c ng D??ng r?i s? g?i anh. R?i b?t ch?t b? ?m qu khng k?p cho ai c? xch kh?n gi v? Washington ngay. Ti v?n khng ph?i l pianist nn khng hi?u b?n anh vi?t c kh l?m khng nh?ng trng b? ch?c Qu?nh Giao t?p c?ng kh??c m?i ?nh ???c. Ch?a ???c Qu?nh Giao cho nghe, kh? n?ng th?m ??nh b?ng m?t khng ???c bn nh?y l?m nn khng dm ph bnh st. Ch? bi?t accord hay v ph?n basse r?t c?n th?n ?i mouvement contraire r?t ti. Ch?c vi hm n?a th s? ???c Qu?nh Giao cho nghe. ? thng Novembre hay ?ng h?n cu?i Dcembre ti l?i sang California, s? g?p anh hn huyn nhi?u.

Xin thn nhi?t chc anh ch? v cc chu m?nh. H?n s? g?p l?i.

Thn m?n,

V? Thnh

y l b?c th? ng?n nh?t c?a nh?c s? V? Thnh g?i cho ti. t? khng ???c m?ch l?c, nt ch? cng g?n cu?i th? cng thu, kh ??c, ch?ng t? ng khng ???c kh?e tuy ng khng ?? c?p ??n.

Bi Nh?t Cnh Sao R?i Qu?nh Giao ? thu b?ng. Qu?nh Giao ?n xu?t s?c v ht th?t hay. ng V? Thnh r?t hi lng. G?n ngy lm chung, Qu?nh Giao ??n th?m, ng cn th?u tho ht ln nh?ng ch? Qu?nh Giao ht m ng thch nh?t. i?u ? ch?ng t? ng s?ng tr?n v?n trong m thanh v g?t b? m?i s? khc ra ngoi cu?c ??i.

V? Thnh l m?t tay ch?i so h?ng nh?t. ng k? l?i m?t giai tho?i th v? nh? sau. ng ch?i so nh trong ban nh?c ha t?u, Batholemy (c tn Vi?t l Tr?n L M?, ng??i hay ch?i trombone trong h?u h?t ban nh?c ha t?u ? Si Gn v l gio s? tr??ng Qu?c Gia Nh?c Vi?n Si Gn) ch?i so nh?t. Khi trnh di?n Batholemy b?i r?i trong m?t ?o?n nh?c, ?nh bung so. Nh?c s? V? Thnh ? so nh li?n th?i thay Batholemy ? so nh?t. Sau ch??ng trnh, Batholemy s?ng s? v?i ng, b?o: Khi no so nh?t khng ch?i ph?n c?a mnh th b?, so nh khng ???c quy?n ch?i thay.

S? ?ng gp c?a nh?c s? V? Thnh khng ph?i ch? c thu?n sng tc, ph bnh v trnh di?n. ng ? tranh ??u ?? Si Gn c ???c ban nh?c ??i ha t?u, t? th?i T?ng Th?ng Ng nh Di?m. Nh?ng qu?c gia ngho, ngn sch ?? d?n v? qu?c phng h?n lo cho v?n ha nn ch??ng trnh ??i ha t?u khng th? m?y. D v?y ng khng n?n ch, t? mnh xoay x? ?? d?ng ln ch??ng trnh nh?c thnh phng. Lng tha thi?t c?a ng ?? nng cao nh?c Vi?t ???c nh?c ??n trong th? ?? ngy 29-12-1983. Trong th? ny ta c?ng th?y r kh khi v b?n lnh th??ng th?a c?a m?t chn ngh? s?.

Takoma Park, ngy 29-12-1983

Anh Khoa thn m?n,

V?a nh?n ???c b?ng, th? v thi?p chc T?t c?a anh hm qua. Cm ?n anh nhi?u v r?t m?ng th?y anh khng gi?n ti v? nh?ng nh?n xt. Ti s? ti?p t?c lin l?c v?i anh v xin h?t s?c chn thnh v v t? m?i khi nh?n xt ph bnh. Ch? xin anh m?t ?i?u: Xin anh tha cho ch? ch? d?y. Qu? tnh ti khng dm nh?n v c?ng khng bao gi? dm c ngh? ?. l l?i chn thnh nh?t c?a ti, trong ? khng c kho lo, l?y lng hay nhn nh??ng. Xin minh xc l?i m?t l?n n?a l: r?t nhi?u khuy?t ?i?m ti nu ln, anh khng ph?m ph?i ho?c ch?a ph?m, m ch? l nh?ng ?i?u ti ph?m ph?i (1).

Anh Khoa ?i! Anh v?i ti ??u cng m?t hon c?nh, m?t ch h??ng; c th? ni chng ta cng m?t l?a bn tr?i l?n ??n. Chng ta ??u d? d?m h?c l?y h?c nh?c ? Vi?t Nam nh? anh ni. Th?t tnh m ni ti khng hi?u ci h?c c?a ti ??n ?u? C ?ng khng? Sng tc c?a ti c gi tr? no khng? Do ?, dm ph bnh anh ch? v qu anh. Chng ti dn B?c K? th??ng kho ni. Ti l m?t th?ng B?c K? kho ni h?n cc th?ng B?c khc, nh?ng v?i anh, qu? tnh ti khng mu?n kho v c?m ci chn thnh c?a anh, ph?c ci hy sinh cao c? c?a anh cho ch h??ng, ?i?u m ti ? khng lm n?i.

Su?t ??i ti, c?ng nh? anh, ch? ngh? cch ph? bi?n lo?i nh?c chn chnh cho ??i chng, ni cch khc: nng cao m?c th?m m c?a ??ng bo ln. Ti ? tranh ??u khng ng?ng cho m?t ban ?i Ha T?u Qu?c Gia v ? c m?t th?i xin ???c qu? c?a c? Di?m cho i Pht Thanh, nui ???c m?t ban ?i Ha T?u b? ti 40 ng??i ho?t ??ng t?p d??t ???c g?n m?t n?m. Ti v?n ch? tr??ng khng trnh by nh?c kh m ch? trnh by ca khc ph? thng c gi tr? c?a nh?c Vi?t d??i hnh th?c ??i ha t?u ?? ??i chng lm quen v?i ban nh?c l?n. V anh ? lm ?ng nh? ti ngh? v ? lm. T? d?o sang ?y ti ?n lun v t? ngh?: sang ?y ti n?ng vi?t ha m v ?i?u khi?n dn nh?c c?a mnh ch?a ch?c ? b?ng m?t nh?c tr??ng h?ng th?p c?a Hoa K?. Tuy nhin ti qun m?t m?t ?i?u l n?u mnh khng lm th khng ai lm. V nh?c Vi?t (m?t n?n nh?c phong ph v tr? tnh nh?t) s? khng bao gi? ???c qu?c t? bi?t t?i v ??ng th?i trnh ?? th?m m c?a t?p th? di t?n s? mi quanh qu?n ? m?c ?? phng tr, khiu v? r? ti?n. Ti ca ng?i s? sng su?t c?a anh v c?m ph?c lng can ??m v hy sinh l?n lao c?a anh.

A, xin nh?n xt qua v? Vietnamese Overture v Hn V?ng Phu. Anh vi?t nh?c c ?i?u h?n ti l: Anh c style symphonique. Effets dOrchestre c?a anh h?u hi?u l?m; tuy nhin trong b?n Vietnamese Ouverture anh xi h?i nhi?u Effets dOrchestre qu, ni v d? trong b?n ? anh xi 10 ?o?n cresc. ??n fortissimo (2); gi? d? anh xi ?? 5 l?n th ng??i nghe s? cn c?m gic m?nh h?n. Xin ni ngay l ti nghe ch?a k? (m?i c hai l?n) v?i l? tai b?nh ho?n, v?i s? thu thanh c?u th? (nh? anh ni), l?i ph bnh ch? r?t phi?n di?n. Bi Hn V?ng Phu ha m hay l?m, ch? ti?c choeur (3) h?i y?u so v?i orchestre, nghe nh? choeur ch? l vai ph?. C th? t?i ban h?p ca c?a anh qu nh?, c?ng c th? t?i thu thanh t?i, khng ? t?i ch?, nn ti khng r. S? nghe k? l?i v g?p anh s? ni chuy?n nhi?u.

N?u qu? c d?p trnh by C?n M?t H? Tr??ng c?a ti, theo ti ngh?, anh c th? ??a cho concert master c?a orchestre c?a anh ch?i l ?? v t??ng ??i bi ? ch? c?n interprtation, cn k? thu?t th r?t d?. N?u anh ??nh ngy trnh di?n anh nn cho ti bi?t s?m ?? ki?m sot l?i v chp ra partition r?i cho t?ng b, cng vi?c ny c?ng ?i h?i c? thng hay nhi?u h?n.

Thi th? c?ng di r?i. Ni chuy?n m nh?c th khng bao gi? h?t. G?n ?y ti m?i tm ???c danh t? p d?ng cho ring ti r?t hay tuy h?i t?c. Ti v?n h?ng l? tai khng cn th??ng th?c ???c m nh?c b?ng cch thng th??ng (l nghe), nn ch? xem partition criture, v t??ng t??ng ra effet. Cch h??ng th? m nh?c ? ti g?i l masturbation musicale. Xin l?i anh nh! Nghe th t?c nh?ng m r?t ?ng. K? c?ng h?i bu?n. V bu?n nn ph?i ni gi?n, ?em ci ?au c?a mnh ra m ng?o ch?i.

Chc anh thnh cng v mong ???c ti?p anh ? Washington ngy g?n ?y.

Thn i,

V? Thnh

ng V? Thnh tr?ng nh?c nh? th? no, cc b?c th? trn ni ln ???c m?t ph?n. Trong l?i gi?i thi?u bi Gi?c M? H?i H??ng c?a ng trong b?ng nh?c c?a Qu?nh Giao, ng ni r h?n. ng khng ph?i l ng??i ni m khng lm. Cu chuy?n nh? sau ?y minh ch?ng ng r?t k? v?i nh?c.

N?m 1970 nh?c s? V? Thnh, Nghim Ph Phi v ti ??u c tc ph?m m nh?c trng gi?i V?n H?c Ngh? Thu?t Ton Qu?c. Ban t? ch?c ?y thc nh?c s? Nghim Ph Phi lo ph?n trnh di?n v ng Phi l Gim ??c Qu?c Gia Nh?c Vi?n. Nh?c s? Nghim Ph Phi chuy?n nh?c qua cho nh?c s? V? Thnh vi?t cho ban ??i ha t?u. V? Thnh giao l?i bi c?a ti cho ti v ni: Anh vui lng vi?t cho ban nh?c bi c?a anh ?i. Ng??i khc th ti lm, v?i anh ti khng dm. Nghim Ph Phi ??a qua ti b?o ti lm, nh?ng ti ngh? ch? c anh lm m?i l?t ???c h?t c?a anh. Ti c??i, nh?n l?i bi. Ph?n vi?t cho ban nh?c ti ? c. Khi g?i d? thi ti ch? g?i b?n rt g?n cho d??ng c?m thi. Bu?i trnh di?n khng th?c hi?n ???c v thi?u… ngn qu?. Th?t t?i thay cho m?t qu?c gia ngho.

V?i m?c ?ch pht tri?n m nh?c t?i Vi?t Nam ng V? Thnh nhi?t li?t tn th??ng ch??ng trnh d?y nh?c cho tr? em c?a ti trn ?i truy?n hnh. Sau ny ng v ti s?n sng c?ng tc v?i nh?c s? Ph?m Ngh? ?? l?p tr??ng m nh?c Si Gn. Ba ng??i chng ti h?p l?i l ?? th?c hi?n s? ?on k?t B?c-Trung-Nam. Nh?c s? V? Thnh l ng??i B?c, Ph?m Ngh? l ng??i Trung, cn ti l ng??i Nam. Sau nh?ng bu?i th?o lu?n ring r?, m?t chi?u th? B?y n?m 1974, ba chng ti h?p nhau ? nh nh?c s? Ph?m Ngh? v?a ?n ?c nh?i l g?ng v?a ?c k?t ch??ng trnh hnh ??ng. Hm ? tr?i m?a to, gi l?nh nh?ng lng ba chng ti th?t ?m p. Si Gn lc ?y ch? c tr??ng Qu?c Gia m Nh?c v K?ch Ngh? l n?i quan tr?ng h?n h?t ?? ?o t?o nhn ti m nh?c, nh?ng g?p ph?i tr? ng?i l?n. Cc gio s? khng thu?n th?o v?i nhau, gy ?nh h??ng tai h?i cho nh?c sinh.

K? ho?ch c?a chng ti l giao d?ch r?ng v?i cc tr??ng nh?c ngo?i qu?c, xin h?c b?ng, g?i nh?c sinh c tri?n v?ng ?i du h?c, ?? h?p th? ci tinh hoa c?a th? gi?i v? b? sung ch? km khuy?t c?a qu?c gia. C v?y ngnh nh?c qu?c gia m?i v??n mnh ln v pht tri?n sang lo?i nh?c ?a m, sng tc nh?ng t?u khc l?n ngang hng v?i th? gi?i. Chng ti bi?t ?ch khng d? ??t v r?t nhi?u y?u t? khng n?m trong s? ki?m sot c?a mnh. M?t v d? ??n gi?n nh?t l vi?c xin thng hnh xu?t ngo?i. Tuy nhin, t n?a chng ti ngh? c?ng t?o ???c s? c?nh tranh ?? ti?n b? chung v thm ph??ng ti?n ?? th?a ?p nhu c?u ham h?c c?a s? ?ng thanh thi?u nin m v ??a th? qu h?p, tr??ng Qu?c Gia m Nh?c v K?ch Ngh? khng th? thu nh?n h?t. ng V? Thnh r?t l?c quan v?i ch??ng trnh ny. M?i th? t?c gi?y php v?i B? Gio D?c v B? N?i V? ? xong, khi ???c php ho?t ??ng th bi?n c? 30-4-1975 x?y ra, m?i d? n ?nh b? d?. C? ba chng ti sau ? ??u ??n t? n?n t?i Hoa K?, l?n l?n tm l?i ???c nhau, nh?ng ba ng??i ? ba ph??ng tr?i: nh?c s? V? Thnh ? mi?n ng B?c, Maryland, nh?c s? Ph?m Ngh? ? mi?n Trung Nam, Louisiana, v ti t? mi?n ng (Maryland) d?n v? Ty Nam (San Diego), California. T? ? ??n nay ch?a c l?n no ba chng ti cng g?p nhau m?t lc nh? lng mong mu?n.

ng V? Thnh khng bao gi? t? cao t? ??i, khng pht ngn l?n l?i. ng quan tm ??n trnh ?? chung c?a ??i chng h?n. M?t ng??i b?n r?t thn, ? cng tr?i t?m tr v?i nh?c s? V? Thnh k? l?i r?ng: Trong th?i gian ? trong tr?i, m?t ban nh?c c?a tr??ng Trung h?c ??n trnh di?n gip vui ng??i t? n?n. V? Thnh ra xem. ?n n?a ch??ng trnh ng quay v? tr?i, than H?c sinh Trung h?c c?a h? ch?i nh? th?, mnh lm sao theo k?p? L?i than c?a ng ?ng n?u nhn v? qu kh?. Nhn vo t??ng lai ng s? th?y khc h?n. R?t ti?c ng khng ???c nhn t?n m?t nh?ng thnh qu? m thanh thi?u nin ta thu g?t ???c trong lnh v?c m nh?c t?i n??c ny. V cu?n b?ng Ti?ng Chi?u R?i ? t?o m?t ng r? quan tr?ng trong ngnh b?ng nh?c Vi?t Nam.

Nh?c s? V? Thnh c ba n?i n h?n l?n lun m ?nh ng. N?i n h?n th? nh?t c lin h? ??n ca khc Gi?c M? H?i H??ng, ca khc ph? thng h?n h?t c?a ng. n h?n km theo th?t v?ng, b?t mn h?u nh? m?i l?n ng ???c nghe ca khc ?y trnh by. b? cc ??i-danh-ca ht tc ph?m c?a ti ad lib n?ng qu c lc ti khng nh?n ra tc ph?m! (Th? ?? ngy 8-8-83). Ad lib. l t? do, ty . Ng??i trnh di?n mu?n lm sao th lm mi?n l c nh?ng n?t nh?c trong bi ca. Ni cch khc, khng c?n gi? nh?p n?a. Ht t? do qu c th? lm ng??i nghe t??ng l?m m?t ca khc khc, ho?c khng nh?n ra ???c bi ca quen thu?c. Ta th? nh? l?i cc ??i ca s? da ?en ht qu?c ca Hoa K? trong nh?ng d?p th? thao quan tr?ng th hi?u nh?c s? V? Thnh. S? b?t mn ny ???c chnh mi?ng nh?c s? V? Thnh th?t ra, cn nghe ???c trong b?ng nh?c Qu?nh Giao Ht Cho K? Ni?m I.

Khi m?t ng??i nh?n ???c m?t l th?, v l do no ? khng t? ??c ???c l th? ?, ph?i nh? m?t ng??i khc ??c cho mnh nghe, th tr??ng h?p ? gi?ng nh? m?t b?n nh?c ???c trnh by do m?t ca s? cho m?t s? thnh gi? ho?c l m?t thnh gi? nghe. Thnh gi? chnh l ng??i nh?n ???c ci th?. Ng??i vi?t ci th? l nh?c s? sng tc. Cn ng??i ??c h? ci th? th l ca s? v?y… (ho). Trn nguyn t?c, th khng c l do g khi ng??i ta nh? mnh ??c m?t ci th? m mnh l?i ??c khc nh?ng ?i?u ???c vi?t trong th?, ho?c l ??i m?t s? trong th? ? ?i. Th? nh?ng khi trnh by b?n nh?c th c m?t s? danh ca… m?t s? ??i-danh-ca… hay c ci thi quen l t? ??i m?t s? n?t trong b?n nh?c ?i, ho?c l ko di m?t n?t ra ho?c rt ng?n m?t n?t l?i. i?u ? theo ti ngh? th… khng ?ng. B?i l? d r?ng nh? mnh ??i m?t vi n?t m b?n nh?c c hay ln ch?ng n?a th trn th?c t? mnh khng lm trung th?c ci vi?c ng??i ta giao cho mnh, t?c l trnh by nh?ng ?i?u m ng??i… tc gi? mu?n ni ln. ?c bi?t ??i v?i nh?ng tc ph?m c?a ti, m ??c bi?t nh?t l tc ph?m Gi?c M? H?i H??ng, m?t s? l?n danh ca Vi?t Nam… khi ht ??i h?t c? nh?ng n?t ? trong bi ?i, v ?i khi bp mo tc ph?m ??n ?? m… ni ra th khi qu, nh?ng c khi mnh khng cn nh?n ra ???c tc ph?m c?a mnh n?a… d? nhin v? ph?n nh?c, cn ph?n l?i ca th bao gi? c?ng gi? ?ng… (ho). C m?t s? t danh ca ? trnh by trung th?c tc ph?m c?a ti… v? ph?n l?i ca c?ng nh? v? ph?n nh?c… trong ? c Kim T??c, Anh Ng?c, Qu?nh Giao v ?i khi M?c Lan… C ?i?u ti c?ng khng l?y g lm v? vang l?m d l ti ???c n?i ti?ng ph?n no l nh? tc ph?m Gi?c M? H?i H??ng m ti v?n t? ngh? r?ng tc ph?m c?a ti ch? ???c bi?t qua l?i trnh by mo m c?a m?t s? danh ca… V?y th c l? n?u ng??i ta th??ng th?c tc ph?m ? m ng??i ta thch, v tc ph?m ? thnh cng c l? v nh? l?i ca h?n l nh? nh?c…

ng V? Thnh khc h?n nh?ng ng??i khi ???c ca s? trnh by tc ph?m mnh, hay d? khng c?n bi?t, c? khen r?i rt, ??a ca s? ?y ln t?n my xanh. Ng??i khc th tuyn b? ai lm g m?c k?, mi?n bi ca ???c nhi?u ng??i bi?t ??n.

Ta th?y r nh?c s? V? Thnh theo tr??ng phi c? ?i?n Ty ph??ng thu?n ty. V ng??i trnh di?n nh?c c?a Beethoven hay Mozart ch?ng h?n, c?n theo l?i t?u nh?c, k? thu?t, c?m xc v c tnh c?a cc nh?c s? ? lc ???ng th?i. Nh? th? m?i ???c g?i l trung th?c.

Ngoi s? trung th?c c?a tr??ng phi c? ?i?n Ty Ph??ng, nh?c s? V? Thnh cn th?m nhu?n ??o ??c ng. V th? ng mang ni?m n h?n su?t m?y m??i n?m, cho ??n lc la tr?n v?n ch?a gi?i t?a xong. N?i n h?n ny ???c ng th? l? ti?p theo ph?n trch d?n trn.

N?u qu? tc ph?m ? n?i ti?ng nh? l?i ca th ti c m?t ?i?u n h?n l t?t c? l?i ca c?a b?n Gi?c M? H?i H??ng, ti ? ???c g?i b?i m?t bi th? ti ??c trong m?t t?p ch v?n ngh?. S? d? ti ni n h?n l v ti ? qun tc gi?… qun tn tc gi? c?a bi th? ?… (ho)… V?y ?? t? l?i ci vi?c qun tn tc gi? ?, ti xin ??c l?i c? bi th? ? m ti cn nh? mi cho ??n by gi?, sau hai m??i m?y n?m:

au ??n nhn H N?i

Khu?t d?n sau s??ng r?i

Sng Nh? H si n?i

C?u Long Bin xa r?i

M?t nhn hnh ?nh cu?i

Lng th?y nh? khn ngui

Ngh?n ngo tm s? c?

Thi r?i H N?i ?i…

Tinh th?n ??o ??c ?y ta ch? c th? th?y duy nh?t n?i nh?c s? V? Thnh, v c khng bi?t bao nhiu nh?c s? khc l?y tr?n bi th? c?a ng??i khc ph? nh?c m qun c? vi?c ?? tn tc gi?, v d? nhin khng h? xin php tr??c. Thi s? Nguy?n nh Ton v nhi?u thn h?u ? t?ng than th? v?i ti v? vi?c ?y.

N?i n h?n ny tuy ?n su nhi?u n?m nh?ng ch?c ch?n khng ?au ??n b?ng ni?m n h?n th? hai. Khi di t?n n?m 1975, gia ?nh ng V? Thnh ? ln my bay, nh?ng ng??i con gi v m?t tr??ng h?p b?t kh? khng, ph?i cho xu?ng, ??a vo b?nh vi?n c?p c?u, nn gia ?nh khng sum h?p ???c khi ??nh c? t?i Hoa K?. ng nhi?u l?n than th? v?i ti m?i khi gh th?m. ng v cng lo l?ng cho s? an ton c?a c. Ni?m n h?n t?t cng l?ng trong lo s? chi?m tr?n tm h?n ng, ? ?nh b?t m?i nh?c ra kh?i ?o?n ??i cn l?i c?a ng.

Khi ni?m n h?n ny theo th?i gian h?i l?ng xu?ng, nh?c s? V? Thnh pht hi?n m?t bi?n chuy?n khc x?y ra. N s? ?nh h??ng su?t ??i, lm ng quan tm v ?au ??n h?n nh?ng c?n ho hng h?ng ? ng?m bo hi?u m?t c?n b?nh ng?t ngho ch?m pht. l thnh gic ng khng trung th?c nh? tr??c. y l ni?m n h?n th? ba. M?t nh?c s? khng cn nghe ???c l m?t ni?m ?au ??n v b?. X?a kia khi Beethoven c?m th?y thnh gic suy thoi, ng ? h?t ho?ng ch?y ch?a trong m?y m??i n?m, dng ?? th? d?ng c? tr? thnh v than th? v?i b?n b thn qu.

Ti v?n h?ng l? tai khng cn th??ng th?c m nh?c b?ng cch thng th??ng (l nghe)… (Th? ?? ngy 29-12-1983). M?t cu ni c v? bnh th??ng nh?ng th?t ra mang n?i ?au ??n thm su. Ti c ??nh t? ch?c bu?i trnh di?n nh?c qui m r?i m?i nh?c s? V? Thnh qua lm nh?c tr??ng danh d?, ?i?u khi?n ban nh?c… c th? l l?n cu?i trong ??i. ng cm ?n v t? ch?i, Khng th? ?i?u khi?n v khng nghe ?? m thanh. Qua nh?ng l?n tm s?, ng cho bi?t ngoi t?t lng tai, ng khng th? nh?n ra m thanh ? vo m v?c no ?, nh?t l ti?ng kn g? oboe v clarinet. ng c?m th?y ???c an ?i ph?n no khi ng nh?c tr??ng c?a National Symphony Orchestra c?a Hoa k? cho bi?t ph?n l?n nh?c tr??ng b? ?i?c. ng n c?n khuyn ti nn c?n th?n, k?o r?i s? b? ?i?c.

?i v?i h?u h?t m?i ng??i th n?t nh?c ch? l nh?ng d?u ?en tr?ng v ngh?a, cho ??n khi chng ???c ng??i cho pht ra m thanh. M?t b?n nh?c ha t?u xem cng r?i m?t v h?n lo?n h?n c? b?c tranh tr?u t??ng. Nh?ng ng??i c b?n lnh th khc. H? khng nghe nh?ng th?y. Ci th?y chuy?n cho h? nghe b?ng tm c ch? khng ph?i b?ng l? tai. Beethoven ? vi?t nh?ng tc ph?m quan trong nh?t ??i khi ng khng cn nghe ???c b?ng l? tai. … ch? xem partition, criture, v t??ng t??ng ra effet. Cch h??ng th? m nh?c ? ti g?i l masturbation musicale.

Nh?ng ng??i khng thch ni t?c, nhi?u khi v b?i r?i, b?c t?c, gi?n d?… t? nhin v?ng ra ti?ng t?c. Trong ca ?on c?a ti ngy tr??c th?nh tho?ng trong lc t?p d??t, ca vin nghe pht ln ti?ng hi?p dm m nh?c. l lc ca ?on ht ln h?n lo?n, v tr?t t? trong khi c?n t?o m thanh hay, ??p. ? ?y nh?c s? V? Thnh dng ch? masturbation musicale th?t ?ng, tuy h?i t?c nh? ng ni. Ta th?y r s? b?i r?i, b?t mn, ?au ??n, h?n ??i khi ng pht ra ti?ng ny, khng ph?i v?i ai khc, m ch? l v?i mnh thi. V bu?n ph?i ni gi?n, ?em ci ?au c?a mnh ra m ng?o ch?i. Qu? nhin th?t l ?au!

Ng??c l?i ci ?au l s??ng. Ti cn nh? r n? c??i m?m c?a nh?c s? V? Thnh, d ru ria che g?n h?t g??ng m?t, khi ng ni: K? ra th mnh c?ng ???c ba l?n s??ng. Ma ng ng ?? ru tc di. ng b?o l ?? cho ?m m?t. C?o ng?n ?i da m?t s? b? ng?a ngy kh ch?u. ng gi?i thch: nh?c trn ng?p trong ??u ? s??ng r?i, trang tr?i ra ??y trn m?t gi?y xong l s??ng l?n th? hai, ?i?u khi?n dn nh?c tr?i ln m thanh s?ng l s??ng l?n th? ba. C l? ci s??ng c?a nh?c s? V? Thnh ch?a tuy?t v?i l?m, v ban nh?c ? Vi?t Nam km qun bnh b?i dn dy th??ng qu km so v?i dn ??ng.

C m?t lo?i ngh? s? c kh? n?ng th?c hi?n ???c h?u h?t cc gi?c m?. l nh?c s?. H? ch? ghi l?i m?t lo?i gi?c m? ??c bi?t: m? b?ng m thanh. V s? trnh t?u ph?i ch?ng chnh l cch th?c hi?n trung th?c v tuy?t v?i nh?t c?a gi?c m? m thanh kia. (Trch l?i ni c?a V? Thnh trong b?ng nh?c Qu?nh Giao Ht Cho K? Ni?m II). L?i ni trn c th? l l?i pht bi?u cu?i cng c?a ng V? Thnh v? m nh?c. Ch? t lu sau, ng ? ph?i s?ch b?i tr?n, v?nh vi?n ra ?i.

Ti c?ng c ?i?u n h?n. Nh?c tr??ng V? Thnh h?a v?i ti l s? g?p l?i nhau cu?i n?m m ng khng th? gi? l?i h?a. Cn ti t? h?a l s? vi?t cho dn nh?c ha t?u theo c?m quan c?a ti, hay t ra l ph?n ??m d??ng c?m, cc ca khc c?a ng. Ti ch?a lm tr?n th ng khng cn ???c nghe chng n?a.

Nh?ng c?n g! Ti bi?t c m nh?c bao quanh gi??ng b?nh c?a ng, ti?ng nh?c siu vi?t m khng m?t ai khc nghe th?y. Nh?ng ng nghe r. Khng b?ng l? tai. m thanh trn ng?p v nh? nhng nng h?n ng bay b?ng t?ng khng. l ti?ng nh?c thin th?n ti?p ?n ng.

Nh?c s? V? Thnh ra ?i. M?t thin ti khu?t bng. Kho?ng tr?ng v?ng ?y, ch? c?a ng, bi?t ??n bao gi? m?i tm ???c ng??i th? thay. Bao nhiu th??ng nh?. N?i ni?m khn ngui. … Anh v?i ti ??u cng m?t hon c?nh, m?t ch h??ng… cng m?t l?a bn tr?i l?n ??n… su?t ??i ch? ngh? cch ph? bi?n lo?i nh?c chn chnh cho ??i chng… Gi? ?y trn b??c ???ng cam go cn l?i, ti ? m?t m?t ng??i thn qu, m?t ??ng ch, m?t b?n ??ng hnh. Nh?ng quanh qu?n bn ti, th?p thong ?y ? v?n cn bng dng c?a nh?c tr??ng V? Thnh, con ng??i g??ng m?u kh? knh ny.

Ch thch:

(1) Chng ti trao ??i nhau v? k? thu?t vi?t cho dn nh?c.

(2) m thanh to l?n ??n th?t to.

(3) Ban t? ca Thy D??ng ch? khng ph?i ban h?p ca l?n.

Comments are closed.