Hoàng Dũng

Uyên bác An Chi

Hoàng Dũng Anh An Chi (trái) và tác giả, ảnh chụp ngày 15/8/2022 1. Ngày 1/5/1955 Emile Pierre Lucatos xuống máy bay ở Hải…