Bài tập cho học sinh lớp Năm

Hoàng Dũng
Dựa vào bức tranh sau đây của Quảng Biểu (Kuang Biao), em hãy trả lời các câu hỏi sau:

(1) Người mặc áo vá, đang quỳ là ai?
(2) Người mặc áo có vẻ sang trọng, đang đứng, là ai?
(3) Người đứng cho người quỳ món quà gì?
(4) Món quà đó có giúp ích gì cho người nhận không?
(5) Tại sao lại cho món quà đó?
(6) Người quỳ có nhận quà không?
(7) Nếu nhận, thì người quỳ nói năng như thế nào với láng giềng?
(8) Nếu không nhận, thì người quỳ nói năng như thế nào với láng giềng?
(9) Nếu nhận, thì người quỳ là loại người gì?
(10) Nếu không nhận, thì người quỳ là loại người gì?
(11) Nếu nhận, thì con cháu người quỳ nghĩ gì?
(12) Nếu không nhận, thì con cháu người quỳ nghĩ gì?
(13) Nếu nhận, thì gia phả của người quỳ sau này sẽ ghi như thế nào?
(14) Nếu không nhận, thì gia phả của người quỳ sau này sẽ ghi như thế nào?
(15) Nếu nhận, thì đêm nằm người quỳ có ngủ ngon giấc không?
(16) Nếu không nhận, thì đêm nằm người quỳ có ngủ ngon giấc không?
(17) Tại sao người ấy phải xin ăn?
(18) Có cách nào để sống mà không cần phải đi xin không?
Lời dặn:
(1) Phải tự lực làm bài.
(2) Dù có ai cho kẹo hay dọa bạt tai, thì cũng phải giữ vững lập trường cách mạng, làm bài xong mới được đi chơi.

Không có mô tả ảnh.

Nguồn: FB Hoàng Dũng

Comments are closed.