Trang Châu

Nhìn hình em trên mạng

Trang Châu Xin gọi em: Hồng Kiều Khi bất chợt thấy hình em trên mạng. Em, như tia nắng hiền, Xuyên nền chiều xám…

Những người ngủ muộn

Truyện Trang Châu Hội thành hình nhưng không đăng k‎ý. Chủ tịch là Jean Paul. Không ai bầu Jean Paul vào chức vụ đó…

Thơ Trang Châu

Văn Việt vừa nhận được tập thơ Chiến tranh và Quê hương (bản ebook) của nhà thơ Trang Châu. Có thể nói Chiến tranh…

Nếu hôm nay

Trang Châu                    Gởi thế hệ trẻ đang đấu tranh tại quê nhà.

Thơ Trang Châu

Một sáng mùa xuân Từ khoảng đời thơ ấu tôi lớn lên Đất nước chưa một ngày im tiếng súng. Bom ru tôi ngủ….

Thầy Trân

Trang Châu Chưa phải là chuyện tình, vì mọi thứ vẫn còn chưa thật sự bắt đầu, nhưng truyện của Trang Châu vẫn gọi…