Vũ Hoàng Thư

Limeil, những ngày mây

Tản mạn Vũ Hoàng Thư Một chút Tĩnh hiếm hoi được chưng cất chính ngay giữa Động, một chút tỉnh thức ngay giữa những…

Issa, hài cú sương thu

Vũ Hoàng Thư Issa (1763-1828), chân dung do Muramatsu Shunpo (1772-1858) vẽ. Mây tháng mười cuốn lọn trôi xa, vẫn vô định như tự…