Soi lại bóng mình

Trang Châu

 

Ngày tôi đi

đâu cần biết lúc nào

Đâu cần thiết

phải sâm soan lời giã biệt

Chỉ riêng mình

soi lại bóng mình thôi

 

Tôi thuộc loại lang

treo bằng cấp dưới đất

ấp ủ thơ trong lòng 

Tôi là dân chơi

đến với đời

không chiếu trên, chiếu dưới

Tôi xếp tôi

ngồi ở chiếu vòng tròn

 

Làm bầu gánh bao năm

Họp mặt nào cũng mong

ghế dành cho hội viên ngồi trước

Còn tôi vui làm chủ tịch đứng

 

Tôi chia trái tim mình

 ra làm bốn

Ba ngăn đầu tuổi trẻ

dành cho quê hương

 

Ngăn thứ tư

tuổi già còn lại

tôi cũng chia ra làm bốn

Ba trên bốn ngăn này

tôi gởi nốt về quê hương

 

Thế sao mà

 khi đưa lên bàn cân

con tim còn kêu nặng

 vẫn đòi chia?

 

22/06/2021

Comments are closed.