Phản tỉnh và phản biện – Sách mới của Nguyễn Hưng Quốc

Văn Việt

10259920_1401812180095090_4614347319218381756_nPhản tỉnh và Phản biện, tác phẩm thứ 12 nhưng lại là cuốn sách đầu tiên viết về văn hóa và chính trị của Nguyễn Hưng Quốc, được nhà Văn Mới xuất bản lần đầu năm 2012, và mới đây, được Người Việt in lại. Sách dày 400 trang, chia làm sáu phần; mỗi phần tập trung vào một khía cạnh: blog, chính trị, giáo dục, văn hóa, “người Việt xấu xí” và những thay đổi trong cách hiểu khái niệm yêu nước. Ở bìa sau cuốn sách có in lời nhận xét của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (hiện sống tại Mỹ): “Chữ nghĩa đanh thép, lý luận sắc bén như Nguyễn Hưng Quốc không phải thời nào cũng có.” Có thể đặt mua sách tại Người Việt Shop.

 

Comments are closed.