Vĩnh biệt nhà văn – nhà báo Trần Đĩnh, cộng tác viên thân thiết của Văn Việt

image

 

Được tin nhà văn – nhà báo Trần Đĩnh từ trần ngày 12/5/2022 tại nhà riêng ở Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh), hưởng thọ 93 tuổi, Văn Việt xin gửi lời thành kính phân ưu tới gia đình nhà văn và cầu chúc hương linh ông sớm siêu thăng về cõi vĩnh hằng.

Trần Đĩnh bắt đầu làm báo từ cuối thập niên 1940 – đầu thập niên 1950. Khi còn rất trẻ ông đã là một trong những cây bút đầu tiên của báo Sự Thật của Đảng Lao Động Việt Nam. Ông bị kỷ luật rồi khai trừ khỏi Đảng do công khai ủng hộ đường lối chung sống hoà bình giữa hai phe xã hội chủ nghĩa – tư bản chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Liên Xô từ Đại hội XX (thường được gọi là đường lối “xét lại”). Ông là một trong vài nhân vật của nhóm “xét lại Việt Nam” còn sống đến năm 2022.

Trần Đĩnh nổi tiếng với hai cuốn hồi ký: Bất khuất của nhà cách mạng Nguyễn Đức Thuận do ông chấp bút (năm 1965), Đèn cù, xuất bản năm 2014 tại Mỹ (nhà xuất bản Người Việt Books), kể chuyện đời làm báo của mình và những câu chuyện mắt thấy tai nghe liên quan đến nhiều nhân vật quan trọng của Đảng Lao Động và Đảng Cộng sản Việt Nam. Trần Đĩnh còn là dịch giả nhiều tác phẩm văn học, như Linh Sơn của Cao Hành Kiện, Ngầm của Murakami Haruki.

Ông là một trong những cộng tác viên thân thiết ngay từ những ngày đầu của báo mạng Văn Việt.

Comments are closed.