Văn Việt giới thiệu: Thơ Nguyễn Duy với gánh Xẩm Đông Kinh Cổ Nhạc

Trình diễn nhân dịp kỉ niệm 5 năm hoạt động của gánh Xẩm Đông Kinh Cổ Nhạc, Hà Nội, lúc 19g thứ Sáu 27/12/2019 tại Hội trường N2, Đại học Văn Lang, 69/68 Đặng Thuỳ Trâm, Bình Thạnh, TP HCM.

Comments are closed.