Nghệ thuật

LBĐ

Lê Bá Đảng (1921-2015)

Văn Việt : Ngày 7/3/2015, họa sĩ Lê Bá Đảng đã từ trần tại Paris. Tang lễ của họa sĩ được cử hành vào ngày…