Thơ

Thơ Nguyên Yên

Minh họa: Ann Phong       khoảng trống   người ta không thể nhìn thấy nó không biết gì về hình dáng, thể…

Tượng gãy

Trần Đình Sơn Cước                       "Tuyết đổ xuống rồi                 Mau mang tượng Phật                 Chẻ làm củi thôi" (1)  …

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

thông tin cao tốc     cảm ơn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho tôi nhiều thông tin hơn tôi có…

Thơ Khalil Gibran

Trần Mộng Tú dịch   Khalil Gibran, thi sĩ người Liban. Ông sinh ngày 6 tháng 1 năm 1883 tại Syria-Ba Lan, mất 10…

Thơ Nguyễn Viện

BÀI DẪN CHO TẬP THƠ “TRONG HÀNG RÀO KẼM GAI, TÔI THỞ”   BÍ MẬT CỦA NGÔN TỪ là cái không thể lý giải…

Không còn khoảng cách

Trần Mộng Tú   Bốn ngàn người ngồi thân sát vào thân như hoa vừa mọc trong cánh đồng xuân

Thơ Trần Hạ Vi

NHIỀU SỞ HỮU Tôi chia sẻ cuộc đời với nhiều hơn một người đàn ông cùng một lúc

Tôi không thở được

Trần Mộng Tú                       Người ta có thể nhịn ăn người ta có thể nhịn uống được ba ngày nhưng không nhịn thở…

Ngỏ với mây Tần

Trần Ngọc Cư  (Mến tặng Thu Ngoc Dinh)   Khi nhiệt huyết mất đi Người ta sẽ mất dần lẽ sống

Thơ NP Phan

ám thị xanh 1. ngọn đèn đường thức thâu đêm đang canh chừng những giấc mơ đào thoát

Thơ Thiếu Khanh

Tình ca Thiếu Khanh (Nhà xuất bản Nhân ảnh/2020) được thu góp từ ba tập thơ Nghìn xưa để lại (Sâu trăm dặm biển…

Thơ Trương Đăng Dung

TÔ THÙY YÊN Ngựa đã gục ngã trên cánh đồng hoang tàu vẫn chạy mặt trời vẫn mọc. Thi sĩ bước nhanh cho kịp…

Thơ Ngọc Diệp

    Bút danh Ngọc Diệp xuất hiện cách đây không lâu. Nhưng Thơ Bạch Diệp (tên thật của Ngọc Diệp) đăng trên các…

Cổ vật

(tưởng nhớ nhà văn Hoàng Ngọc Biên (1938-2019) Trần Đình Sơn Cước

Thơ Trương Đình Phượng

DƯỚI MÓNG VUỐT CỦA BÃO lũ kiến nắm tay nhau bám chặt cành cây mục kiên nhẫn vượt qua dòng thác lũ trong đêm…

Bất diệt

Nguyên Yên “Nửa khuya” – Tranh Đinh Trường Chinh đã qua hơn hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm ngày đêm thời gian không…

Thơ António Jacinto

Ngu Yên giới thiệu (28 tháng 9, 1924 – 23 tháng 6, 1991) Nguyên tên là António Jacinto do Amaral Martins. Sinh trưởng tại…

Đợi chờ – thời Covid

Trần Mộng Tú   Trên chiếc xe lăn này Tôi cúi nhìn phận mỏng Tuổi già như cánh ve Gãy giòn mùa hè bỏng…