Văn

KÝ ỨC SƠ SÀI

(TRÍCH) Nguyễn Khiêm 8. Ngay những năm đầu sau 75, đời sống vật chất, tinh thần của lớp người cũ hoàn toàn suy sụp….

Quỳnh Hương

Nam Dao Ðiều đó, dẫu không thể thật, nhưng ai nghe ai cũng vui lòng. Tôi nuốt nước bọt, không nhìn Hương, mỉm cười…

GIỞ CHỨNG

Truyện ngắn Văn Giá Bà người làm thuê được một phen hú vía. Bà nấp sau gốc cây to, nhìn ông chủ một lúc,…

Đền Bướm

Nguyễn Thanh Văn sinh năm 1954 tại: Thừa Thiên– Huế, là giáo viên Anh văn. Tác phẩm: Truyện ngắn: Bài ca buồn gửi cố…

VĂN HÓA CHỬI

Kính tặng hương hồn cô ruột tôi Hà Sĩ Phu Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi sao chưa có nhà văn hoá nào nghiên…

Tết trong tù

(Trích tự truyện: “Vòng kim cô”… vô hình…) Phạm Viết Đào 28/10/ 2013 mình nhận được Kết luận Điều tra do Cơ quan Anh…