Dòng nhạc kỷ niệm với nhạc cũ miền Nam (kỳ 236): Anh Thy: Hẹn Em Đêm Nay

T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện (2023)

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

Hẹn Em Đêm Nay – Sáng tác: Anh Thy

Trình bày: Giao Linh

(Phần ĐỌC THÊM xin xem: ANH THY: BIỂN TUYẾT)

Comments are closed.