Hồ Minh Tâm

Chùm thơ của Hồ Minh Tâm

Nếp gấp 1.  của ngày của năm của vườn hoa đang mùa chim/bướm của màu vàng màu đỏ của một điếu văn dài của…

Thơ Hồ Minh Tâm

Khái niệm buồn  là một cái gì đó loòng thoòng khó vuốt ve bởi độ trơ lâu đời của nó ấy thế mà cứ…