Biển

Hà Thúc Sinh

Biển tràn mặt đất biển lan nhanh

Biển ngập rất mau và rất xanh

Biển lớn dâng lên đầy phố xá

Biển thu mình lại lách qua ghềnh

Biển đi như chẳng cần ngưng nghỉ

Biển chợt dồn lui sóng gập ghềnh

Biển chập vào nhau như đạn phá

Biển nhìn phải trái biển xông nhanh

Biển hò biển hét nghe đồng bộ

Biển chợt dịu đi chứ chẳng lành

Biển đã quả nhiên ùa tới nữa

Biển như cùng lúc có anh em

Biển kinh hồn quá chưa từng thấy

Biển giống nhận sâu đất nước mình

Biển có lúc hiền như đứa bé

Biển chồm hung dữ tựa người ghen

Biển đâu đổ tới không ai biết

Biển nổ tung hoành lửa bùng lên

*

Tháng 6 ngày 10 trong sử Việt

Biển người bốc nổ lần đầu tiên

Từ đây và sẽ từ đây mãi

Nước Việt muôn đời sẽ tịnh yên

H.T.S.

Comments are closed.