Luật pháp

(Rút từ facebook của Trần Vương Thuấn)

Chúng dám giành lại người bị bắt
Hãy giết kẻ bị bắt ấy

Chúng dám ném đá
Hãy giết tất cả kẻ còn đầy đủ tay

Chúng dám đốt xe
Hãy giết mọi kẻ có bật lửa

Chúng dám xô cổng, ngã cây
Hãy giết những kẻ chưa bị mù

Chúng dám căng băng-rôn
Hãy giết những kẻ còn sức kéo

Chúng dám bỏ chạy
Hãy giết những kẻ còn đứng được

Chúng dám nghĩ
Hãy giết những kẻ viết, đọc, nói, nghe

Chúng dám già
Hãy giết tất cả kẻ trẻ trung

Chúng dám phụ nữ
Hãy giết tất cả đàn ông

Chúng dám trẻ con
Hãy giết những kẻ mang trứng và tinh trùng

Chúng dám chụp ảnh
Hãy giết bọn còn phân biệt được hình ảnh

Chúng dám không làm gì cả
Giết tất cả đi, không thể chịu được, lò hơi ngạt và súng và dao và gậy và dây và tay chân và giày dép…

Chúng dám chết
Cuối cùng, cũng có người tuân thủ luật pháp

Comments are closed.