Jane Eyre đã xuất hiện trên Amazon.com

image


https://www.amazon.com/Jane-Eyre-Vietnamese-Translated-Tr%E1%BB%8Bnh/dp/6046983231

image

Nhà văn đã cầm lấy tay chúng ta, dắt chúng ta đi theo con đường của bà, bắt chúng ta phải nhìn thấy những gì bà thấy, không bao giờ rời chúng ta nửa bước hay cho phép chúng ta quên mất sự hiện diện của bà. Cuối cùng, chúng ta càng lúc càng đắm chìm trong tài năng, sự mãnh liệt, sự phẫn nộ của Charlotte Brontë.” – Virginia Woolf [1882-1941]

image

image

Nữ sĩ Charlotte Brontë

Comments are closed.