Trao đổi: Văn học và sứ mệnh hòa giải dân tộc (7) – Hãy để cho thời gian tự xử

Nguyễn Hồng Hưng

Làm gì để hoà giải dân tộc?
HÙNG BIỆN VÀ VĂN THƠ giáo dục Ư?
GIẢI MẬT TƯ LIỆU SỬ CỦA CUỘC CHIẾN để vỡ nhẽ và cảm thông nhau Ư?
Thật viển vông mơ mộng đến buồn cười.
Khi mà người dân với người dân không để bụng thù hằn nhau lâu đến nỗi tạo ra nhu cầu hoà giải dân tộc. Bên thua họ cần làm ăn sinh sống bình an trong thời mới. Giống như các dân tộc có nội chến. Bên thắng trận chỉ cần tạo một xã hội mới tốt hơn, đời sống người dân cả nước cao hơn. Thế thôi là ổn, không cần đả động tới chuyện đánh nhau đã qua. Quan trọng là bên thắng cần rộng lượng hơn, làm kinh tế và giáo dục giỏi hơn. Còn lại để cho bọn trẻ con cháu các bên yêu đương chửa đẻ vài thế hệ, rồi tự chúng sẽ yêu thuơng tất cả các bên.

Lớp lớp trẻ sau này thông cảm cho các thế hệ cha anh. Họ sẽ yêu thương và hoà huyết hôn phối hạnh phúc. Các lớp trẻ yêu đương, kết hôn qua vài thế hệ sẽ xoá nhoà dần và an ủi nỗi đau chiến tranh của cha ông. Không cần đặt ra vấn đề hoà giải, làm cho hai từ “hoà giai” như một ẩn ý cố tình khui sâu hận thù.

HOÀ GIẢI DÂN TỘC TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM

NHIỀU NGƯỜI CÔNG PHU Viết và nghĩ VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁCH THỨC HOÀ GIẢI DÂN TỘC xa thực tế đời sống nhiếu quá. Kiểu như trông cậy vào giáo dục tư tưởng bên thua cuộc qua văn học và thơ ca, v.v..
Hay trông cậy vào những hồ sơ mật của lịch sử được giải mật, nhằm thay đổi nhân sinh quan của bên thua cuộc, khi những nhà viết sử thôi không bồi bút cho cơm áo. Dám viết nên sự thật lý do của cuộc chiến mà “bên thua cuộc” luôn biết từ khi chưa thua.
Cũng thật buồn cười cho những ai tin cậy vào khả năng hoà giải dân tộc bằng áng văn chương hay những bài thơ công kích tâm can. Thật buồn nản cho lối tư duy tin vào “hùng biện” tạo nên phép màu.
Để hoà giải dân tộc cần một chính sách cụ thể cho một phong trào hành động cụ thể của chính quyền các cấp với bên thua cuộc.

Hoà giải dân tộc thực tế Việt Nam cần hoà giải người chết của hai bên trước. Sau đó đến các chính sách cho người sống. Trước hết hãy làm đúng làm sạch đẹp những ngôi mộ, những nghĩa trang của cha anh ngưới thua cuộc còn đang sống sao cho tươm tất, cho đàng hoàng.
Sau hoà giải người chết đến chế độ với người tù. Khi nào hai thực tế tâm linh và danh dự này chưa giải quyết được thì không nên mong hoà giải có thể đạt tới “thành ý” của hai bên.

Lời bàn của
Trung Bình Sư
.6/7/2019

Nguồn: FB Nguyễn Hồng Hưng

Comments are closed.