Về việc giáo sư Nguyễn Đình Cống tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản

GS Chu Hảo trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg

1. Tôi cảm phục và đồng tình tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam của GS Nguyễn Đình Cống. Cũng như nhiều nhân sĩ trí thức khác, GS không chỉ tỏ thái độ bất mãn đối với kết quả bầu chọn nhân sự của Đại hội 12. Điều quan trọng hơn là Đại hội 12 khẳng định lại một lần nữa rằng Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô viết cũ được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác – Lênin; kiên trì chế độ độc tài toàn trị; và không tỏ rõ đối sách kiên quyết và đúng đắn trước nguy cơ thôn tính nước ta của Trung Quốc.

2. Trong tình hình hiện nay tôi biết có nhiều nhân sĩ – trí thức là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có cùng quan điểm với GS Nguyễn Đình Cống. Hiện Đảng Cộng sản Việt Nam có hơn 4 triệu đảng viên, vì vậy phải có hàng trăm ngàn người cùng ly khai mới tạo thành “làn sóng”. Ngay bây giờ thì khó, nhưng mọi việc đều có thể xảy ra…

3. Tôi không quá ngạc nhiên, nhưng thất vọng với kết quả của Đại hội 12 như được tóm tắt ở trên. Nó đánh dấu một sự trì trệ về mặt nhận thức thời cuộc và một bước thụt lùi về dân chủ trong công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam; nó cũng cho thấy lãnh đạo đất nước lại để tuột mất một cơ hội nữa, càng làm tăng thêm mối nghi ngại của cộng đồng quốc tế rằng hình như Việt Nam thuộc loại nước “không chịu phát triển”. Trước tình hình đó, tôi cũng như một số anh em khác cùng chí hướng cho rằng cần phải có ứng xử đúng đắn và thích hợp, không phải chỉ để tỏ thái độ bất mãn, cũng không quá hy vọng vào hiệu ứng gây sức ép cho ai, mà chủ yếu là làm đúng với lương tâm và trách nhiệm của mình nhằm góp phần vào quá trình chuyển từ thể chế toàn trị sang thể chế dân chủ một cách phi bạo lực. Chẳng hạn trước mắt là góp sức vào phong trào vận động toàn dân thực hành quyền dân chủ đã được ghi nhận trong Hiến pháp hiện hành trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội sắp tới.

Comments are closed.