Dòng nh?c k? ni?m v?i nh?c c? mi?n Nam (k? 67): Hoàng Nguyên: Thu? ?y yêu nhau

T.V?n & B?n H?u th?c hi?n (2019)

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

clip_image005

Thu? ?y yu nhau Sng tc: Hong Nguyn

Trnh by: Thi Thanh (pre 75)

Nghe thm: Hoi Nam – 70 N?m Tnh Ca (23)- Hong Nguyn . . .

??c thm:

Hong Nguyn, cung ?n ti hoa b?c m?nh

(Ngu?n: http://vannghehue.vn)

Hong Nguyn v?nh vi?n ra ?i ? g?n ph?n t? th? k?, g?i l?i cho ??i khng t nh?ng tc ph?m ?ng trn tr?ng, b?i nt nh?c ti hoa v ca t? th?m ??m, bu?n man mc. C l? trong lng nh?ng ng??i yu nh?c s? mi mi vang v?ng nh?ng giai ?i?u ??y k? ni?m c?a th?i khng chi?n 9 n?m ch?ng th?c dn Php N?u hi?u r?ng anh ?i v l? gi?c tham tn, th em ?i, em ch? s?u th??ng chi! Em th?y ch?ng khi sng c?a gi?c th cn m?t mng v cn che khu?t m?. Nh?c s? Hong Nguyn ? vi?t ca khc Anh ?i Mai V? ny ? tu?i 20 trn ??y nhi?t huy?t trong b?i c?nh c? dn t?c ?ang tr??ng k? khng chi?n. Bi ht t?c kh?c ???c ?n nh?n n?ng nhi?t v ph? bi?n r?ng kh?p. Hi?m c nh?ng nh?c s? tr? x?a nay tm ???c thnh cng d?t khot ngay tc ph?m ??u tay c?a mnh v nhanh chng thnh danh nh? anh.

V?i ti, Hong Nguyn nh? v?n cn ? ?u ? quanh ?y v nh?ng k? ni?m v?i anh cn nh? m?i hm qua Anh Hong Nguyn Cao C? Phc c?a ti. Ti g?p anh l?n ??u tin cch nay h?n 40 n?m, khi ?ang h?c Tr??ng Yersin ? ? L?t, thnh ph? th? m?ng sau ny ? ?i vo cc tc ph?m v??t th?i gian c?a anh. D?o ?, bi?t ti l m?t ch h?c tr m m nh?c c cht n?ng khi?u, Hong Nguyn ? ?? tm ch?m sc. Ch? Nh?t hng tu?n, anh vo tr??ng n?i tr ?n ti ra nh anh ch?i v n c?n truy?n ??t cho ti nh?ng ki?n th?c ban ??u v? m nh?c. Nh anh ? th?t ra ch? l m?t c?n phng ??n s?, trong khun vin Tr??ng B? ?? ? L?t, n?i anh ?ang d?y Anh v?n cho cc l?p trung h?c. M?t chi?c gi??ng ??n, m?t bn vi?t b?ng g? thng v m?t cy ?n guitar treo trn vch. Th?i gian ?, Hong Nguyn cn ph? trch cc bu?i pht thanh c?a H?i Ph?t gio trn ln sng ? L?t. M?t hm, ti r?t b?t ng? v h?nh phc ???c anh m?i tham gia ban nh?c pht thanh c?a anh. ? l l?n ??u tin ti b??c vo ngh? ca nh?c, n?m 1956.

N?m ?, Hong Nguyn ?ang phc th?o ca khc Bi Th? Hoa ?o:

Chi?u no d?ng chn phiu lng,
Khch ??n ?y th?y hoa ?o v??ng l?i ?i

Ti hn h?nh l ng??i i m? ??u tin ???c anh ?n v ht cho nghe th? nh?ng m ?i?u l?i ca lng ?ng s??ng khi ni ??i c?a Bi Th? Hoa ?o. Ti v?n nh? nh? v?a ra kh?i gi?c m? cn t??i ri: chng ti ng?i co ro trong c?n phng nh? c?a anh; bn ngoi tr?i cao nguyn xam xm v m?a nh?. ??ng kia, nh?ng cnh hoa ?o v?a la cnh theo c?n gi b?t ch?t H?i Ch?c anh ? ch?n ? L?t lm qu h??ng?. ?i m?t u hoi sau c?p knh tr?ng c?a anh hnh nh? ch?t xa khu?t h?n: Khng, anh ch? gh chn ?? t?m m?u sinh v tm c?m h?ng.

Vng, Hong Nguyn ch? gh chn nh? anh vi?t d?ng chn phiu lng n?i ph? ni m s??ng ny m?t qung th?i gian ng?n nh?ng c?ng ?? ?? anh vi?t nn hai ca khc tiu bi?u v? m?t vng ??t th? m?ng d? yu: Bi Th? Hoa ?o v Ai Ln X? Hoa ?o, hai ca khc b?t h? ? lm rung ??ng tri tim nhi?u th? h? ng??i yu nh?c, mi mi g?n ch?t ngh? danh c?a anh v?i ??a danh n?i ti?ng ny.

Ai ln x? hoa ?o, d?ng chn bn h? nghe chi?u r?i.
Nghe h?i gi len vo h?n ng??i, chi?u Xun my m tri.
Thng reo bn su?i v?ng, l?i du d?t nh? ti?ng t?

B?ng ?i m?t th?i gian, chng ti g?p l?i nhau ? Si Gn kh?ng ??u th?p nin 70. Lc ?y, ti ? ?i vo l?nh v?c ca di?n v Hong Nguyn ? b? ??ng vin vo binh ch?ng Qun c? ch? ?? c?. Nh? m?t s? cc ngh? s? khc cng th?i, bu?i sng anh th??ng ??n u?ng c ph ? nh Thanh Th?, ???ng Nguy?n Trung Tr?c. Nghe ni d?o ? tnh c?m gia ?nh anh g?p chuy?n khng vui. Anh tr? nn u u?t h?n v c l? v th? anh ? r?t thch bi ht Summertime c m s?c blues-jazz tr?m m?c ?ang th?nh hnh v ???c pht th??ng xuyn ? nh hng Thanh Th?. Tc ph?m Cho Ng??i Tnh L? c?a anh ra ??i kho?ng th?i gian ?, ch?u ph?n no m h??ng kh?c kho?i c?a Summertime.

Nh? m chi, ?au th??ng qua r?i
Th??ng m chi, xt xa c?ng ??ng cay

N?m 70, bi Khng c?a ti ???c Khnh Ly thu vo ??a 45 vng do Hng ??a Tnh Ca Qu H??ng s?n xu?t, m?t sau c bi Cho Ng??i Tnh L? do Thanh Lan ht. Ngy hng ??a trao t?ng ??a ht ni trn cho chng ti, Hong Nguyn thn m?t v? vai ti, th th?m: Mau qu nh h?? M?i ngy no ? ? L?t, anh em mnh ni chuy?n m nh?c nh?p mn, by gi? nh ? c bi thu ??a v?i anh. V?n l ngn phong c?a m?t ng??i anh n c?n, tru m?n!
Hong Nguyn cn ?? l?i m?t tc ph?m khc, ???c yu m?n khng km cc ca khc ? c c?a anh, m anh vi?t v? x? Hu?, qu anh: T o Tm.

M?t chi?u lang thang bn dng H??ng Giang
Ti ? g?p m?t t otm, nh? th?p thong trong n?ng v??ng
M?u o tm sao luy?n th??ng

Hong Nguyn ??t ng?t chia tay v?i khng gian m nh?c c?a chng ta m?t bu?i sng n?m 1973 trong m?t tai n?n giao thng khi anh t? V?ng Tu tr? v? Si Gn. ? ?? tu?i 50 chn mu?i rung ??ng v t?ng tr?i cu?c ??i. Ti th?m ngh?, n?u Hong Nguyn ch?a v?i ra ?i ch?c ch?n ca m?c c?a anh s? cn n?i ti?p b?ng nh?ng ca khc d?u dng, thanh thot trong ? n?i u hoi ???c nng ln thnh nh?ng v?n th? trong v?t

Nguy?n nh 9

Comments are closed.