Nguyễn Hoàng Văn

Đợi chết mỗi ngày

Nguyễn Hoàng Văn Ta chỉ cần một người Cùng với ta đợi chết mỗi ngày… (“Cười lên đi em ơi”, Lê Hựu Hà)

Nghịch lý thời gian

Nguyễn Hoàng Văn Từ câu chuyện muối – hành, thiên hạ thi nhau mổ xẻ chuyện gang thép… vượt vũ môn, hóa hành vàng…

Đàn bà xấu và chính quyền

Nguyễn Hoàng Văn Đem đặt một phụ nữ cực xấu bên cạnh một phụ nữ cực đẹp thì dẫu vô thần hay vô tâm…

Boléro, đất, biển và người

Nguyễn Hoàng Văn Thỉnh thoảng chúng ta lại chứng kiến một “trận” boléro mà, “trận” nào cũng vậy, cuộc tranh luận văn hóa lẽ…