Nguyễn Quang A

Ở đâu?

ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG, NGUYỄN XUÂN PHÚC HÃY LỆNH CHO ÔNG TÔ LÂM TRẢ LỜI: Trong đêm 8-sáng 9/1/2020– 3 công an chết Ở…