Như Quỳnh de Prelle

Thơ Như Quỳnh de Prelle

Tháng 4/2019, nhà thơ Như Quỳnh de Prelle đã cho ra mắt bạn đọc tập thơ thứ tư của mình: Biến đổi khí hậu….

Thơ Như Quỳnh de Prelle

Chùm thơ viết riêng cho mùa phục sinh và hồn ma Anh chết ở đây xa em quá thật xa và thật buồn bã…

Thơ Như Quỳnh de Prelle

Một bài thơ nghi hoặc Làm sao để nỗi buồn của tôi trốn đi đâu đó tôi đem nó ra trải trên tuyết để…

Thơ Nguyễn Thị Hải

Đọc Nguyễn Thị Hải với tập thơ Một dòng tiểu sử của bạn tôi Viết để tìm và giữ lại chính mình một quê…

Thơ Như Quỳnh de Prelle

Những cuộc gặp gỡ từ thi ca viết cho Buổi sáng phủ định Như Quỳnh de Prelle Khi viết thơ, tôi tìm thấy chính…

Chùm truyện chớp (*)

Như Quỳnh de Prelle Chiếc hòm tái sinh Để xoá đi mặc cảm tội lỗi và những ác nghiệt của mình, dù chỉ trong…

Thơ Như Quỳnh de Prelle

Inside trong vòng tay của kẻ khác người đàn ông nhận ra nỗi buồn trong niềm vui của kẻ khác người đàn bà nhận…