Ruben David Gonzalez Gallego

Trắng Trên Đen 39&40

Ruben David Gonzalez Gallego Vũ Thư Hiên dịch NOVOCHERKASSK Tôi ra đời ở Moskva. Moskva – thủ đô của nước Nga. Trong trường, chúng…

Trắng Trên Đen 29-34

Ruben David Gonzalez Gallego Vũ Thư Hiên dịch GIẤY RA VÀO Nhà già. Không phải nhà tập thể, không phải nhà thương. Một bức…

Trắng Trên Đen 26-28

Ruben David Gonzalez Gallego Vũ Thư Hiên dịch NGƯỜI ĐÀN BÀ TỘI LỖI Nhà già. Ngày từ từ chảy vào đêm. Đêm êm ru…

Trắng Trên Đen 13-15

Ruben David Gonzalez Gallego Vũ Thư Hiên dịch NGƯỜI ĐỨC Thầy nhanh nhẹn, xăng xái bước vào lớp, kéo ghế ngồi. Không nhìn chúng…

Nước Mỹ (Trắng Trên Đen 8 và 9)

Ruben David Gonzalez Gallego Ruben David Gonzalez Gallego dịch Cái nước này là nước phải căm ghét. Ai cũng nghĩ thế cả. Phải ghét tất…