Thy An

Thơ Thy An

Mùa hạ   cúi xuống trời chiều thấy vạt nắng xuyên qua kẽ lá mùa hạ lao xao những ngày cháy da sự lười…

Thơ Thy An

TRÁI TIM HOÁ THẠCH   Mối tình anh – núi lửa Phun tro bụi đầy trời Nham thạch tơi bời mặt đất Trái tim…