Chúng tôi xin lỗi

Thận Nhiên

image

chúng tôi ngàn lần xin lỗi

đã gởi giấy mời anh lên làm việc

đã còng tay anh khi chưa có lệnh bắt

đã không bắt quả tang anh phạm pháp

đã sai sót trong hành chính

đã chưa làm rõ được nguyên nhân

nguyên nhân của các vết thương chí tử

trên anh

bây giờ, chúng tôi vô cùng hối tiếc

vì không thể gọi cái còn lại

của anh

là thân thể

là cơ thể

là thân mình

là thân hình

là thân xác…

tuy vẫn gồm có đầu, mình và tứ chi

mà đành phải gọi cho đúng tình trạng của nó: thi thể

hay chính xác và gợi hình hơn:

tử thi

chúng tôi vô cùng ân hận

xin hãy quên đi mà siêu thoát

đừng ngoái nhìn lại

chuyện đã rồi

đừng đầu thai lại làm người

trên đất nước này

hãy để chúng tôi phủ mặt lại

Comments are closed.