Có một làng tên gọi Thủ Thiêm

Lê Phú Khải


Hà Nội quê tôi

Bây giờ có làng Thủ Thiêm

Dân oan mất đất

Hai mươi năm ròng đi khiếu kiện

Ba mươi Tết nằm co bên lăng Bác

Vua Nông Đức Mạnh vẫn ung dung trên chiếc ghế dát vàng!

Hà Nội – Sài Gòn, ở hai đầu tội ác…

Chúng nhân danh “sở hữu toàn dân”

Nhân danh “bản đồ thất lạc”!

Thi nhau bóp cổ dân lành

Có một làng tên gọi Thủ Thiêm

Ngay giữa lòng Hà Nội

Bốn nghìn năm dựng nước

Chưa bao giờ “đểu cáng đã lên ngôi” (*)

Lò Tổng Trọng đâu rồi?

Sao không đốt hết củi Ba Đua, Ba X…

Hay chỉ lập lờ đánh lận con đen

Như ông lang vườn hái lá xuyên-tâm liên

Chữa những dòng sông đã tai biến phù sa

Những làng quê đã băng huyết tâm hồn


Sài Gòn, tháng Năm, 2018

Chú thích:

(*) Thơ Bùi Minh Quốc

Comments are closed.