Thỉnh cầu chính phủ Mỹ giúp ngăn ngừa tai hoạ môi trường ở Hà Tĩnh: Vì sao nên nỗi?

Hoàng Hưng

Không biết ai có “sáng kiến” tạo ra thỉnh nguyện thư online này, mà từ lúc được đưa lên mạng (26/4/2016 giờ Mỹ) đến 18g53 28/4/2016 giờ Việt Nam, tức chưa quá 48 giờ nó đã có được 111.290 chữ ký, vượt mức cần thiết để được Tổng thống Mỹ Obama cứu xét (100.000 chữ ký!).
Việt Nam ơi! Có nỗi nhục nào như nỗi nhục này không?
Có thể nói, chưa từng có thỉnh nguyện thư nào liên quan đến Việt Nam đạt được con số lớn một cách nhanh chóng đến thế?
Tâm lý vọng ngoại của người Việt đã đến mức đáng hổ thẹn vậy sao?
Sự vô vọng của người dân Việt đã đến mức thê thảm đến thế sao?

Người dân Việt Nam không còn tin chút nào ở năng lực tự giải quyết những vấn đề của chính mình nữa sao?
Nhưng người dân có thể tự giải quyết thế nào cái đại hoạ này? Bao nhiêu năm nay dân ta đã được nhồi sọ một niềm tin: “Mọi việc đã có… và… lo!”. Bất cứ tổ chức xã hội dân sự nào manh nha hình thành để tự lo, tự cứu, nếu không do… và… tổ chức, đều lập tức bị đưa vào nguy cơ “diễn biến hoà bình”, bị coi là “thế lực thù địch”.
Giờ đây, dân ta từng ngày từng giờ trông đợi… và… ứng phó ra sao sau gần một tháng cá chết, ống xả ngầm “nghi can số một” bị phát hiện.
Cho đến tối qua, nguyên nhân vụ nhiễm độc biển khủng khiếp chưa từng có vẫn chưa hé chút ánh sáng, lời lẽ của vị Đại quan trước báo giới vẫn vòng vo, mờ mờ ảo ảo. Chỉ có một ý rất rõ: “Cô [nhà báo] hỏi thế là hại cho đất nước đấy nhé!”
Trong khi cá vẫn tiếp tục chết, giờ đến chim biển cũng chết vì ăn phải cá độc; bọn bất lương vẫn lăm le tuồn cá độc vào bữa ăn của đồng bào.
Vậy trách gì trên 100 ngàn người Việt phải đem câu hỏi tới Nhà Trắng!!! Và thỉnh cầu ông Tổng Mỹ “nêu vấn đề” với ông Tổng Ta “trong chuyến thăm Việt Nam tháng 5/2016”.
“Đốt đốt quái sự! Đốt đốt quái sự!”, câu tán thán ám ảnh tôi từ hồi còn rất trẻ, đến hôm nay thì thấy nhãn tiền.

Help the Vietnamese people to prevent environmental disaster in Ha Tinh province, Central Vietnam
Created by T.N. on April 26, 2016
Sign This Petition
Needs 0 signatures by May 26, 2016 to get a response from the White House
111,290 SIGNED
100,000 GOAL
Ha Tinh province is home to an economic zone which covers numerous industrial plants, including a multi-billion dollar steel plant run by Formosa conglomerate.
Tonnes of fish, including rare species which live far offshore and in the deep, have been discovered on beaches along the country’s central coastal provinces of Ha Tinh, Quang Tri, Quang Binh and Hue.
People suspects that the sewage with harmful chemicals released from the steal plants contaminates the coastline causing massive fish deaths along the country’s central coast in recent days.
We the People ask the Federal Government help the people of Vietnam by providing independent Environmental Impact Assessment of the Steel Plant and President Obama to raise the issue with Vietnamese Government in May 2016 visit.

Comments are closed.