Văn Việt giới thiệu: Nhà thơ Hoàng Cầm đọc thơ và trò chuyện với đoàn Quan họ Bắc Ninh 1994

Đầu năm 1994, nhà thơ Hoàng Cầm với nhà thơ Hoàng Hưng, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán về thăm quê Hoàng Cầm ở Làng Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh. Trong chuyến đi có buổi gặp gỡ thân mật đoàn quan họ Bắc Ninh đang biểu diễn tại đây. Buổi này có đạo diễn Tự Huy và anh Hoàng Kỳ là con trai nhà thơ tham dự. Nhà thơ đã đọc bài thơ tình ở tuổi ngoại thất thập và bài thơ tóm tắt cuộc đời ông, ông cũng kể vài mẩu chuyện về Nhân Văn-Giai Phẩm và vụ án Về Kinh Bắc.  Đây là tư liệu lần đầu tiên công bố, do nhà thơ Hoàng Hưng ghi lại và cung cấp cho Văn Việt.

Comments are closed.