Thơ Linh Văn

Th trn

 

Est-ce qu’il s’agit bien de la mienne? Ou de celle d’un autre dans laquelle je me suis glissé? (*) (Patrick Modiano)

 

có th kiếp trước người tng là cái cây

mc lên đó

th trn nh nm ven dc hoa vàng

mt cái cây như v khách không mi

trước ngôi nhà có tng áp mái

ô ca s thơ mộng

m nhng bui sáng mù sương

khép nhng ban chiu nng ngt

đôi mt ca cu bé con ngóng v phía núi

gi gic mơ đời mình trên nhng cánh thiên di

có th kiếp trước người tng là dòng sông

chy ngang nơi đó

th trn nh

giu cuc tình nho nh

mt gói nho khô, mt cánh pensée (**)

chàng thiếu niên đứng bên thành cu nôn nao ch đợi

trái tim nhy mt điệu valse

mi phút mi giây đu ngân lên giai điu ca thi gian

ca khonh khc tình yêu bt tn vĩnh hằng

 

hay người tng là gió?

thi mt trn kinh thiên

qua ni nim thi cuc

gió lon ly, tan tác,

và chia lìa

mt ngày

người đàn ông tr v t chiến trường

trên thân th người

vết thương chung của dân tc

trong linh hn người

ni đau riêng ca thân phn

c thành mnh bom

găm vào lòng th trn

trăm ngọn gió không nhà

khn kh lưu vong

 

th trn

gi là nơi người tìm li nhng điu đã mt

để đón nhn tình yêu mênh mông k diu

ca bu tri

ca mt đt

dưới bóng cây tui nh

người im lìm khép mt

nm nghe nưc chy và gió thi

 

cuc đi

mt trang sách trng

mt b phim câm

 

(*): Mt câu trong tiu thuyết Rue des Boutiques Obscures ca Patrick Modiano, tm dch là “Đây có phi là cuc đời ca tôi? Hay cuc đời ca mt ngưi khác mà tôi đã ln vào?”

(**) Ta đề mt bài hát ca nhc sĩ Đoàn Chun.

 

Vĩnh hằng ca hai ta

 

khi ta nói vi nhau v s vĩnh hằng

mt tri đang dần lún sâu vào trong hng cát

thi gian bt đầu biết ngp ngng trước nếp gp phi lý ca chính nó

đêm ln xung ngom ly xác thân ta

và cát

nhn ni rc xung linh hn ta

mt chiêm bao rc r

 

anh biết có mt câu chuyn phù hư

vùi trong lòng đại mc

như dòng ch m phai bên l cun sách c

mà k h gia nhng chân câu

m ra mt huyt m khôn dò

đó

vũ điệu ca bão cát

vc thm ca phúc âm

đáy sâu ca mng d

cuc trn chy ca nhng b tc b dn đuổi

di ch máu cùng nhng đoạn xương khô

nơi thời gian ch còn là mnh vn

và c ng ch còn là bi bám trên đôi mt đền đài

lng yên ch gió xoá

 

anh biết

mt na thế gii này làm bng o giác

nhưng không biết

rt cuc chúng ta đang thuộc v mt na nào

bi mi thiên đường vô tri

đều réo gi ta t hai b d mng

nhng nếp nhà treo trên nhng nếp nhà

by hi âu lng lơ treo trên chúng

và ánh sáng treo trên cánh hi âu

mt trt t đẹp như sóng xô và cát lượn

 

đó có th là cách

đại mc hi tưởng v tin kiếp ca chính mình

c trùng dương chôn trong h nước nh

đó cũng có th là cách

ta dng lên nhng căn phòng chiêm bao

ri m thêm nhng cánh ca

và thn nhiên đi xuyên qua chúng

 

khi ta nói vi nhau v s vĩnh hằng

này em

hãy đến đây nm xung bên anh

mt mt bin hin ra

ri mt mt bin khác li hin ra

mang ta đến tương lai

mang ta v quá kh

 

đó là khi ta khép mt

nín th

ch cát rc xung vĩnh hng ca hai ta

mt mn-đà-la huyn nhiên

và chm rãi…

Comments are closed.