Thư của ông Chu Đình Xương gửi cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

Ngô Vĩnh Long

Ngày 5 tháng 9 vừa rồi, nhân dịp tôi nói qua về Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS), tôi có nhắc đến GS Chu Hảo. Tôi chắc nhiều người đã biết ông là ai, đặc biệt là vì những khó khăn triền miên mà ông đã gặp phải trong khoảng 10 năm qua mà báo chí có đề cập đến.

Việc nầy làm tôi nhớ là tôi có một lá thư mà bố ông Chu Hảo, ông Chu Đình Xương, đã gởi cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam vào tháng 2 năm 1983. Tôi đã giữ tài liệu nầy rất lâu và không công bố vì tôi sợ gia đình ông bị khó khăn, tuy tài liệu nầy không phải do GS Chu Hảo đưa cho tôi. Nhưng nay tôi nghĩ đã gần 40 năm từ khi ông Chu Đình Xương gởi thư nầy và đã có “biết bao nhiêu nước chảy dưới cầu,” như cách người Mỹ nói, nên tôi nghĩ công bố thư nầy chắc sẽ không gây thêm phiền hà. Ngược lại, tôi nghĩ những gì ông Chu Đình Xương nói về Trung Quốc và Mao Trạch Đông trong thư nầy còn những giá trị cho người đọc hiện nay

Để cho những ai chưa biết về ông Chu Đình Xương, tôi xin kèm theo đây đường dẫn (link) đến một bài của báo Công An Nhân Dân về ông. Nhưng tôi cũng xin nói sơ qua cho những ai khó vào mạng là từ tháng 8 năm 1945 ông Chu Đình Xương được cử làm Giám đốc Sở Liêm Phóng Bắc Bộ và sau đó là Giám đốc Sở Công An Bắc Bộ. Từ tháng 3 năm 1950 đến tháng 7 năm 1954 ông là Trưởng phòng 4 Bộ Nội Vụ, tức là Bộ Công An hiện nay. Tôi cũng xin tải lên đây một tấm ảnh với ông Chu Đình Xương đứng ngay phía sau ông Hồ Chí Minh.

Sau cùng, tôi xin tải lên toàn bộ lá thư của ông Chu Đình Xương qua dạng ảnh.

http://cand.com.vn/Phong-su-tu-lieu/Nguoi-bao-ve-Bac-Ho-trong-Tet-Doc-lap-dau-tien-148720/

Nguồn: FB Ngô Vĩnh Long

Comments are closed.