Quan chức, công chức đông như kiến…

Lý Trực Dũng

Quan chức, công chức nước Việt Nam ta quả thực là rất đông. Đông đến kinh hoàng! Vì sao đông? Đông theo phong trào không để thua chị thua em? Hiệu quả công việc ư? Thôi xin đừng hỏi. Tranh biếm của các hoạ sĩ Việt trên FB đã phần nào lý giải cái sự… đông như kiến này.

 

17352225_1979252318976098_8371121887202251800_n

HS  Hà Huy Chương

HS Cân 1

HS Cận

Comments are closed.