Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Tìm Phật trong nghĩa địa

Truyện ngắn của Mai An Nguyễn Anh Tuấn   (Tranh của nhà thư pháp Lâm Thanh Sơn)   Trời nhập nhoạng, ánh hoàng hôn…

Viết cho con gái đêm Noel 2022

Mai An Nguyễn Anh Tuấn Đêm nay, khi con sống trong ngôi nhà ấm áp, như biết bao người trên thế gian đón chờ…