“Khi ng??i ta 19 tu?i, ng??i ta là bà hoàng” (Vi?t cho con gái ngày con tròn 19 tu?i)

Mai An Nguy?n Anh Tu?n

image

 

Khi ng??i ta 19 tu?i, ng??i ta l b hong ? l m?t cu trong b? ti?u thuy?t s? thi Con ???ng ?au kh? c?a nh v?n Nga A. Tolstoy m b? t?ng l?y lm ?? t? cho bi c?m ngn Vi?t dnh cho con gi n?m con 19 tu?i t? nh?ng n?m b? cn l m?t chng trai m? m?ng lang thang trn nh?ng n?o r?ng Ty B?c. Vi ch?c n?m sau, vo lc con ??c nh?ng dng ny c?a b?, khi con chu?n b? b??c vo n?m th? hai ??i h?c, c?ng l lc c? x h?i ta ?ang trong m?t c?n xo ??ng kinh hong v?i bao gi tr? ??o l?n quay cu?ng khi?n nh?ng c c?u sinh vin quen s?ng trong vng tay gia ?nh che ch? nh? con ph?i hoang mang, ng? ngc, ho?ng s?

V b? cng nhi?u b?c ph? huynh l??ng thi?n c?ng ph?i hoang mang, ng? ngc, ho?ng s? ch?ng km, b?i nh?ng t?m g??ng, nh?ng nguyn m?u ??i s?ng-l?ch s? m cc con c?n noi theo nh? cc b?c n? anh hng B Tr?ng, B Tri?u, Zoya th?i tr??c, ??ng Thy Trm, D??ng Th? Xun Qu, Ph?m Th? ?oan Trang th?i nay ? b? chm ?i, b? nu?t ch?ng tr??c nh?ng t?m g??ng ?en ngm m b? t?ng miu t? trong bi vi?t S?c ??p v tri tim ch?a ??y n?c ??c*: nh?ng m?u h?u, n? hong, hoa h?u, ??i s? v?n ha-tnh yu, v.v. mang ci v? m? mi?u ?/ ?ang/ s? lin k?t v?i nh?ng th? l?c ?en, quy?n l?c nhm ?? m?i c?p ???ng gp ph?n tn ph m?i gi tr? nhn v?n t?t ??p m bao th? h? ? ph?i ?? mu x??ng ?? t?o ra v gn gi?

Khi ni?m B hong b? m??n ? trn khc r?t xa, ?ng h?n l ??i l?p v?i ci m ng??i ta v?n v? ng?c ru rao v? tnh ch?t Qu t?c, Tinh hoa c?a nh?ng k? ? t?ng l?p th??ng l?u th?i nt, h? h?ng hi?n nay ???ng tm cch ??c khot ngn kh? qu?c gia, ht mu dn lnh ?? s?ng ng?p ng?a xa hoa, ?? ngang nhin h??ng th? nh?ng b?a ?n lo x??c (L?u Tr?ng L?) k? thy v trng tro d?m ??p ln n?i kh? ?au ?i ngho ? t?i t?n ?y c?a ??ng bo h?!

B hong m b? ni ?y chnh l m?t T? cch s?ng ?ng hong, t? t?, khi con hi?u r v? gi tr? cng trch nhi?m c?a b?n thn mnh tr??c T? qu?c v Nhn dn d l m?t Nhn dn t?ng ???c nh v?n V? Th? Hin khi qut: Th? h? chng ti b?t h?nh: chng ti ra ??i trong thn ph?n n l?, l?n ln trong khi l?a chi?n tranh v tr??ng thnh trong n?i s? hi cc ??ng ch (H?i k: ?m gi?a ban ngy). Con s? l m?t B hong ?ng t? ho nh? v?y, khng ph?i ?? ???c tuyn d??ng trn bo ch, truy?n hnh m ?? nh?ng th? h? b?t h?nh nh? cc bc Nguy?n H?u ?ang, Tr?n ??, Tr?n D?n, V? Th? Hin, Phng Qun, Bi Minh Qu?c, Hong H?ng c?ng ph?i ?m lng, ???c an ?i, v thm tin r?ng: ci Dn t?c kh?n kh? ?au th??ng ny d c b? c? tnh hay v tnh ??a vo qu? ??o h?y di?t, song v?n c nh?ng th? h? k? ti?p x?ng ?ng ???ng hng ngy l?ng l? v??t qua mun trng s? ??u cng, l?a ??o, c??p bc, tm cch l?y l?i danh d? Qu?c gia lu nay ? b? ?nh m?t m?t cch ?au xt v oan u?ng!

V con s? l m?t B hong ?ng ngh?a v cao qu nh?t c?a khi ni?m ny m?t khi con mang ???c trong tri tim con Tnh th??ng l?n c?a Dn t?c, ci Tnh th??ng m ??i thi ho Nguy?n Du ? mang c? cu?c ??i v?t v??ng n?i th l?a ??o, n?i th xt th??ng cng cu?n kinh c?a Tnh th??ng ki?t tc Truy?n Ki?u c?a ng ?? minh ch?ng: Th??ng thay c?ng m?t ki?p ng??i!. Chnh ci tnh th??ng b?n n?ng h?n h?u c?a con h?i m?i l?p n?m, khi b? ??a con t?i th?m m?t khun vin tuy?t ??p t?ng l Dinh th? Ton quy?n ? mi?n Trung ? cho b? t??ng su s?c ?? vi?t thnh truy?n B m?t v? ng Nguy?n Thi H?c m b? tm ??c: Hai b? con ?ang ng?i trn gh? ? ng?m c?nh, c m?t ng??i ?n b l?n tu?i th?t chn b?ng thng bnh l t?i cho hng. H?n nhn qua vo lng thng, r?i l?c ??u. Con gi h?n, m?t lc sau lay vai h?n, n??c m?t l?ng trng. B? ?i, mua cho b ?y ?i, b?. N ko tay h?n t?i ch? b bn rong, ng?i s?p xu?ng ch?n nhanh m?y chi?c bnh, r?i ch? ??ng l?c v h?n ?? tr? ti?n. Th ra, trong lc h?n m?i m ng?m c?nh th? m?ng, ??a con gi m??i m?t tu?i l?i ch?m ch theo di n?i v?t v? c?a b bn rong. M?t n?i bng hong ch?t xng ln lm nha m?t h?n. Lc ?, h?n l? m? hi?u ra ci b m?t su th?m ?ang ?i?u hnh c? ch? tm h?n con gi lu nay, nh? mu?n bi?n thnh b m?t chung c?a hai b? con v lm hnh trang ci c?c song ch?a c g thay th? n?i ?? phn bi?t nh?ng gi tr? Th?t – Gi? trong ci ??i ph du ny.

V?y ? con, n?u khng c th? Tnh th??ng ny, con ng??i ta d?u xinh ??p l?ng l?y t?a tin ging tr?n c?ng ch? c th? thnh m?t B Cha Tuy?t l?nh gi nguy hi?m, th ??ch v?i ??i s?ng! Nh?ng ?? c ???c Tnh th??ng ?y, tr??c h?t con c?n c lng D?ng c?m. 15 n?m tr??c, b?ng qung th?i gian l?u l?c c?a nng Ki?u, b? ? vi?t cho con bi c?m ngn: D?ng c?m ln con, nh?c l?i con ?o?n k?t:

D?ng c?m ln con, ?? mai sau n?u c khc bn th?m n L? Chi Vin, con cn c n? c??i sng l? tr??c ng?n ?n xanh ho m?a ?m Con s? c?n t?i lng d?ng c?m khng ch? ?? cng n?i chi?c c?p sch qu t?i trn l?ng hay ch?u ??ng ???c nh m?t c?a c gio khi ch?ng ch?u h?c thm m cn ?? c s?c dng ???c ng?n trc c?a ?c Trai d lng su?i tm ??n cnh r?ng Mai nguyn thu? c?a Tnh ng??i

Con c?n ?? lng d?ng c?m ?? c th? hi?u th?c ch?t hai ch? "??ng bo" chnh l s? dng hi?n cao c? cho ph?n mu m? ru?t r c?a con ?ang ch?u bao kh? ?au b?t h?nh trong cu?c m?u sinh r?i ro v ?? bi?t c?m gi?n nh?ng k? tham lam ??c c ch ??p ln ??ng bo mnh.

Lng d?ng c?m gip con b?t ngh? v? b?n thn ?? c?m th??ng cho s? ph?n c con gi b b?ng b? bo cu?n tri gi?a khi ng??i cha l?n bi?n gian nan v khi ? con ? v tnh mang tm h?n c?a ??c M? Maria hay ??c Qun m T?ng T? khi?n b? nghing mnh tr??c con ?ng h?n l tr??c ci l do b? t?n t?i trn ci ??i ny.

Lng d?ng c?m c?ng chnh l tnh yu c?a con tr??c m?i ?i?u trong lnh ch? c trong th?n tho?i c? tch gip b? v??t qua ci th?i bu?i m s? ??u gi? ??n m?t th??ng khng b? tr?ng tr? nh?ng lng d?ng c?m nh? b c?a con s? l ??m l?a nh? gp vo ??ng l?a c?a L??ng tri ?ang ph?n u?t c?n ???c th?i bng.

Sau ny n?u con h?i: con ti?p t?c l?y ?u ra lng d?ng c?m? Con c c? cu?c ??i tr??c m?t c?ng v?i n?i bu?n v s? ph?n n? c?a b? tr??c nh?ng g ??u cng ?? tm cu tr? l?i!

15 n?m sau, b? l?i l?i chc con Lng D?ng c?m ny, trong d?p Sinh nh?t con vo tu?i lm B hong!


* https://vanviet.info/van-de-hom-nay/sac-dep-v-tri-tim-chua-day-noc-doc/

Comments are closed.