Triều Sơn

Nuôi Sẹo (kỳ 9)

Triều Sơn CHƯƠNG XII (*) Nuôi Sẹo nghe lõm biết rằng người làng đã đưa anh tuần bị đâm hôm qua đi nhà thương…

Nuôi Sẹo (kỳ 8)

Triều Sơn Khi cỗ cúng làm xong, Ba Đèn mặc cái áo lương cũ đã vàng như ám khói và rách cả ở hai…

Nuôi Sẹo (kỳ 7)

Triều Sơn CHƯƠNG XI Tết, Tết sắp đến. Nuôi Sẹo quanh quẩn ở đâu cũng thấy Tết sắp đến. Tết đến ngấm ngầm rồi…

Nuôi Sẹo (kỳ 6)

Triều Sơn CHƯƠNG X Nuôi Sẹo đi xóm đình về phía giếng xây. Đường làng không lầy lội như thường ngày, phơi ra nhiều…

Nuôi Sẹo (kỳ 5)

Triều Sơn CHƯƠNG VIII Công việc của Nuôi Sẹo chẳng còn bao lâu nữa: chỉ còn hai cái sân đình phải quét dọn cho…

Nuôi Sẹo (kỳ 4)

Triều Sơn CHƯƠNG V Từ sáng sớm, ăn mày già trẻ lớn nhỏ đã ngồi đầy trước cổng nhà nhiêu Tởi. Trời hôm nay…

Nuôi Sẹo (kỳ 3)

Triều Sơn CHƯƠNG III Lần này cũng như mọi lần, tự bao giờ đến bây giờ, Nuôi Sẹo không rõ, buổi sáng dậy, khi…

Nuôi Sẹo (kỳ 2)

Triều Sơn CHƯƠNG II NUÔI SẸO đến làm mõ làng Ngò từ năm nào, ít người biết và nhớ rõ. Chỉ còn một số…

Nuôi Sẹo (kỳ 1)

Chúng tôi xin đăng lại Nuôi Sẹo của Triều Sơn một tác phẩm đăng dang dở trên nguyệt san Tình Thương của Sinh viên…