Thơ Ngô Quốc Phương

S QUAN

 

S quan ly th ra

chép a, b, c bc dân

x, y, z giết vua

ri thy đu mình rơi, mc

li rơi, li mc

chiếc th này mt ch,

chiếc th kia đôi ch

c thế

c thế, c thế

thành vương cung s kin

nhưng lại s tay lên chnh mũ, lc đu

không,

không, không

có cho tôi sng

tôi cũng ch chép

ch chép

còn đi sau s bình, s bàn

s phê, s lun

s kết

s gii

bo chúa đưa mt nhìn đao ph

vì sao?

vì cái đu này đâu biết hết, thưa ngài!

 

(Kính tng các thy LMH, LVS, NVL và các thy cô)

 

Kent, Anh Quc

09/5/2021

 

 

CHIC LNG VÀ CÁI KHUÔN

 

Nhiu khi tư tưng tưng vưt đưc ra ngoài

t do, th khí tri

nhưng tiếc thay

có khi bu tri li như mt cái lng

úp sn lên

và mi th loay hoay, sp xếp trong

thế gii CS n bun ru, khuôn rp, chán chết

toàn nhng cng nhc ngày xưa, nhng tham nhũng ngày nay, nhng bo đng luôn tay…

đã khác ri khi anh chưa có chính quyn và khi anh thng tr!

ri thế gii TB n

thc ra cũng có nhiu bí mt

tùy mc đ mà anh biết, anh cm nhn

có nhng th có mùi tanh đy, đng tin chng hn và quyn lc thao túng như khp nơi

din kch khp chn

nhưng nó ít t hơn cái kia?

, có th

nhưng nó vn trong nhng chiếc lng?!

ôi nhng nhà triết hc, nhng tư tưng gia

h đâu?

sao ngày xưa nhiu ngưi trong h gn gũi

như hơi thở, như nưc ung, như tia m mt tri

nay h đâu

h, nhiu ngưi đang lp sau nhng câu ch kiêu k?

nhng giáo điu có sn

nhng li l cao ngo, uyn ng, phc tp

nhng cun sách dày, thiên kinh vn quyn ca thách đ, như búa t, như mt th đè nén ngt ngt

h, nhiu ngưi đang lên ging dy d qun chúng và nhng ai h coi là ít hiu biết, ít tri thc, ít thông tu hơn?

nhưng liệu h cũng đang dưi nhng chiếc lng?

chiếc lng ca cao ngo và quá t tin

t khóa mình bi tư bin, siêu hình?

và gii pháp đâu

nim an i đâu

s tht đâu

ai đáng tin đ cho biết bây gi?

 

Kent, Anh Quc

08/5/2021

 

 

CON ĐƯỜNG

 

Đôi khi ngưi ta làm mt con đưng

chc mm là mt con đưng mi

nhưng nếu nó không khác con đưng cũ thì sao?

thì nó vn là mt con đưng

nhưng nếu nó thc khác hay nó có mi?

thì nó vn c là con đưng

và con ngưi cũng thế

anh có th ng nguy, vn đng, nhy múa thế nào

anh vn là anh

mà cũng có th chng hn là anh!

 

(Nh S.J. và tng thế gii nh nguyên)

 

Kent, Anh Quc

08/5/2021

 

 

 

NGÀY QUA

 

Ngày qua, trên mnh đt còn da lông mc

chi đà ny cây

nhưng cây còn vương khói súng bn, năm thp niên

còn ph bi đưng BOT đen đúa

còn nghe choáng tai tiếng đn cày xé trong ngôi làng nông dân kin đt gia chng đêm

và r cây vn còn lơ lng chưa xuyên hết vào lòng đt

chưa tới đưc ngn ngun yêu thương bao bc ca x s mt m, mt cha, t y có ta

để như tay phi, tay trái vn còn bên ca, bên đau

như anh em trong nhà vn có k thng tiếu ngo k thua, như câu chuyn tưng xưa, chua cay chưa cũ

mnh đt chiến trưng nay đã thành thương trưng

nhng t phú đôla dng lâu đài tin bc bt đng sn lên trên

nhng công ty bình phong

nhng cng trưc, ca sau

nhng quan chc ming mt đng, hành mt no

ngày qua ngày

cây ti bun phơ pht

lá héo mòn

thân tiu ty

nhưng vẫn hóng chim v ct tiếng hót muôn vui!

 

Kent, Anh Quc

09/5/2021

Comments are closed.