Kiến Nghị của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm gửi ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành Uỷ Tp. HCM

Dưới đây là Bản Kiến Nghị bằng Anh Ngữ của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm gửi cho ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành Uỷ Tp. HCM, liên quan đến mảnh đất Nhà Dòng.

Các Nữ Tu cũng mong muốn Bản Kiến Nghị này đến được các tổ chức quốc tế, để nhờ các tổ chức quốc tế can thiệp với Nhà Nước Việt Nam chấp thuận 2 yêu cầu của Hội Dòng:

- Nhà Dòng không di dời ra khỏi mảnh đất Thủ Thiêm mà Nhà Dòng đã gắn bó từ năm 1840

- Bồi thường thỏa đáng diện tích 3 trường học là 4000 mét vuông mà Nhà Nước đã mượn từ sau năm 1975

Mong cộng đồng lưu tâm và nếu có thể được, xin chuyển giúp Bản Kiến Nghị này đến cho các tổ chức quốc tế.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Nguồn: https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/posts/1725724637546953

Comments are closed.