Trên Facebook

Không thể quên

(Rút từ facebook của Nguyễn Trọng Tạo)   1979 tháng 2, với tôi không thể quên. Tôi đã đi dọc những xác người, những…

Lịch sử Bia Bà

(Từ FB Thái Kế Toại) Nói thêm một chút về lịch sử Bia Bà.  Khoảng tháng 8-1969 lớp K13 Khoa Ngữ Văn ĐHTHHN chúng…

Hà Nội Tết 2000

(Rút từ facebook của Đoàn Ánh Thuận) … Ngày mồng Một, Phượng và Bình sẽ đến nhà giám đốc của Bình, rồi nhà tổng…

Trắng và đen…

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)   Chiều qua gã và bác Tống Văn Công tới thăm giáo sư Tương Lai vừa chạy…

Gửi Đại hội

(FB Phan Vũ)   Gửi Đại hội (FB Phan Vũ)   Nơi ấy những dãy ghế vàng son lộng lẫy Những bộ mặt nghiêm…