Cu?c s?ng này có ?áng ?? ta nghiêm túc hay không?

Phan Th? H D??ng

image

 

M??i b?n n?m tr??c ti ? ??c Nh?ng m?i tnh n?c c??i[1], ti ? vi?t v? Edouard v Cha, ti cn ??nh vi?t v? Ch?i tr xin ?i nh? xe, nh?ng ch? gi? ?y khi ti ngh? v? ?n d? Nh chinh ph?c c?a Kundera th b?ng nhin nh? n? b?ng ra tr??c m?t ti nh?ng trang sch ti ? ??c, m ngy x?a sao ti khng nh?n ra.

T?t c? cc truy?n ng?n trong t?p truy?n (ti c th? l?m qun vi truy?n, ai m nh? cho h?t ???c) ??u ni cng v? m?t ?i?u thi, v ??u c?ng l cc d?ng th?c khc nhau c?a cng m?t c?t truy?n ? thi. T?t c? nh?ng suy ng?m, nh?ng l gi?i v? cu?c s?ng ny ??u thng qua cch di?n gi?i nh?ng cu?c tnh (ch?ng ph?i tnh yu l ngn ng? ta th? hi?n cu?c s?ng hay sao).

M?i truy?n ng?n l m?t ho?c nhi?u cu?c tnh. V m?i truy?n ng?n ??u ??t ra ci cu h?i thi?t y?u: Cu?c s?ng ny c ?ng ?? ta nghim tc hay khng?.

*

* *

CH?I TR XIN ?I NH? XE

?y l m?t tuy?t tc, v n th?m kh?c v cng (n?u ti dng t? tr? tru hay chua xt th nh? qu). Chng trai yu nng niu m?t c gi, v?i t?t c? v? th?n thng thanh tn c?a nng, v anh ??a nng ?i m?t k? ngh? hai tu?n.

Ch? l tnh c? thi, xe d?ng, v h? s? ch?i ci tr v h?i: c gi s? gi? v? xin ?i nh? xe c?a anh khi xe n? my. Ch? l m?t tr ch?i thi.

i nh?ng tr ch?i, n c th? h?y di?t con ng??i h?n chnh b?n thn cu?c s?ng.

C gi vo vai m?t c nng l?ng l?, cn anh vo vai m?t tay ch?i. R?i cu?c ch?i c? ti?p di?n v?i cc ??i tho?i ??a ??y, c s? ni nh?ng l?i l? l?i c ch?a t?ng ni, anh s? tr? l?i v?i thi ?? b?n c?t anh ch?a t?ng lm v?i ng??i thi?u n? anh nng niu. Nh?ng lm sao ?y c th? d?ng cu?c ch?i, n?i b? bng no cn l?i sau cu?c ch?i? B?i v ngay c? khi c ? khc n?c ln, ? ??u hng, ? ku ln em l em, em l em th d? v? c?a n v?n cn nguyn ??y, th 13 ngy cn l?i c?a cu?c hnh trnh ? m?t h?t ?i r?i s? nghim tc c?a cu?c ??i.

Chnh ? ?y, ng??i ?n ng, anh c?ng ? m?t, anh l k? th?ng cu?c, anh l k? lm t?n th??ng c gi, nh?ng anh m?t tr?ng. Tr ch?i ny m?nh qu, m?nh h?n chnh cu?c ??i. Bao lu nay anh ? nghim tc, nh?ng c ?ng khng? Ton b? s? nghim tc c?a tnh yu v cng v?i ? c?a cu?c s?ng ? b? ph v? b?i m?t tr ch?i.

V?y cu?c s?ng c ?ng ?? anh nghim tc v?y khng?

*

* *

S? KHNG AI C??I

Truy?n k? v? m?t nh khoa h?c tr? yu m?t c gi, tnh yu ??p lm sao v vui n?a. Th? r?i c m?t nh khoa h?c gi (v? ng ?y c quy?n to l?m) vi?t m?t bi bo v c?n c l?i nh?n xt c?a chng trai tr? kia. Bi bo chn ch?t, v anh khng mu?n vi?t. C gi tha thi?t mong anh vi?t ?? h? ???c yn ?n, c cn ni r?ng ch?ng ph?i anh ? lun ni d?i lia l?a th ni d?i thm m?t l?n n?a c sao ?u. V anh tr? l?i:

Em bi?t khng, em c? ngh? l?i ni d?i no c?ng gi?ng nhau, nh?ng em nh?m l?n ??y. Anh c th? b?a ?? th? trn ??i, ch?i x?u ng??i khc, d?ng ln ?? m?i th? huy?n tho?i, lm ?? lo?i tr ?a, anh khng h? c c?m gic mnh l k? ni d?i; nh?ng l?i ni d?i ?, n?u em c? nh?t ??nh g?i chng l nh?ng l?i ni d?i, chnh l anh, l con ng??i c?a anh; v?i nh?ng l?i ni ?, anh khng che gi?u ?i?u g h?t, khi ni nh?ng l?i ni d?i ? th?c ra l anh ?ang ni th?t. Nh?ng c nh?ng ?i?u m anh khng th? ni d?i ???c. C nh?ng ?i?u m anh bi?t ??n t?n chn t? k? tc, nn anh hi?u ???c ngh?a, v anh yu qu. Anh khng ?a v?i nh?ng ?i?u ?. Ni d?i v? chng s? h? th?p chnh b?n thn anh, v anh khng th? lm ???c, ??ng ?i anh ph?i lm ?i?u ?, anh s? khng lm ?u.

Th? ??y, cu?i cng th anh ? ch bi bo ?. Cu?i cng khi anh ??n bn c gi th c chua cht ni r?ng anh ? khng hy sinh, d m?t ?i?u nh? nh?t, cho c; v k?t qu? l chnh anh s? b? ?u?i vi?c; v c c?ng s? b? anh ?i: N?u ti mu?n cho anh m?t l?i khuyn, th trong t??ng lai, anh nn chn thnh h?n v ??ng ni d?i n?a, b?i ph? n? khng th? no coi tr?ng m?t ng??i ?n ng ni d?i.

Khi ?, anh ng?i ??y, th?y quanh mnh tr?ng khng b?ng gi. ha ra n c th? di?n ra th?t, ci bi k?ch c?a ??i anh. Nh?ng trong pht ch?c anh nh?n ra r?ng n khng thu?c lo?i bi k?ch, m ?ng h?n l hi k?ch. V ?i?u ? an ?i anh ph?n no.

Chnh l th?, Hi k?ch h?n l Bi k?ch. ? n?i m ci bi k?ch c?a m?t ??i ng??i ha ra l hi k?ch, th ? ? khng c s? nghim tc.

Cu?c s?ng ch?ng nghim tc cht no khi anh, m?t nh khoa h?c tr? trung th?c ??n t?n ?y v?i lng mnh, v ? tha thi?t gi?i thch cho ng??i con gi anh yu chn th?c ??n ?y, m v?n khng ???c hi?u, v v?n khng ???c chnh ng??i mnh yu nhn nh?n, th th?t ra ci nhn ?y c ?ng khng? V nh? v?y tnh yu ?y c ?ng khng? V rt c?c l?i l cu?c s?ng ny c ?ng khng?

*

* *

NG??I CHINH PH?C V K? S?U T?M

Kundera vi?t v? m?t bc s?, th?i tu?i tr? anh r?t quy?n r?. Anh thng minh, v ch?c l ??p trai (c m?y ai thng minh m khng ??p trai) v hi h??c, hnh nh? l?nh lng chi ? n?a. Tuy anh c nhi?u ng??i tnh, nh?ng anh khng d? di trong chuy?n ?. M?i cu?c tnh v?i anh l m?t tr?i nghi?m m?i, anh chinh ph?c h? b?ng v? duyn dng hi h??c c?a mnh, h? yu anh pht cu?ng ln v anh c?ng v?y, anh c?ng th?y sung s??ng v say m khng km. Ch? c ?i?u khc h? l anh nhanh chn thi. Anh khng ch? mu?n ng??i tnh m?i m mu?n cu?c yu ph?i hon ton m?i, nh?ng c?m xc m?i. Nh?ng d sao tr??c khi chn th m?i cu?c tnh v?n mang l?i cho anh h?nh phc, anh h?c v? cu?c s?ng, anh khm ph chnh b?n thn mnh qua cch anh lm m?i nh?ng cu?c tnh.

V? bc s? ?y, xu?t hi?n trong m?t truy?n ng?n khc, bu?n thay khi ? gi. Th?c ra l anh c?m th?y mnh gi ?i thi, ch? ? tu?i trung nin anh v?n cn h?p d?n l?m. Nh?ng l ph? n? th?y anh h?p d?n thi, cn b?n thn anh, th anh th?y mnh khng cn l nh chinh ph?c, ng??i tm nh?ng mi?n ??t m?i nh? tr??c kia n?a r?i. Gi? ?y anh ngh? v? nh?ng k? s?u t?m nh? ng??i ta s?u t?m tem. S?u t?m tem th khng kh, khng m?t nhi?u n?ng l??ng l?m, ch? c?n l?p ?i l?p l?i m?t vi k? thu?t quen thu?c. S? ng??i tnh c th? t?ng ln, nh?ng ng??i tnh c th? khc nhau v? mu tc, th?m ch mu da, v t?t nhin c? tu?i tc tnh cch n?a, nh?ng b?n thn c?m xc m ng??i ?n ng c th khng khc: v?n l s? c? g?ng khn ngoan ?y khi b?t ??u, s? khoi ch ?y khi thnh cng v s? chn n?n ?y khi k?t thc.

V? bc s? (ch?a) gi c?m th?y chn, c?m th?y tu?i tr? c?a mnh ? qua r?i. Cn ?u n?ng l??ng lng hn hoan ni?m c?m h?ng c?a nh chinh ph?c khi x?a, m?i ngy l?i l m?t b??c ?i trong tm h?n mnh?

Cn ?u m?t bng h?ng ch? ch b hong t? ??n ch?m nom, tri ??t ph? ??y nh?ng cy bao bp m?t r?i. C ?ng ?? ta nghim tc n?a hay khng?

*

* *

EDOUARD V CHA

?y l truy?n cu?i cng, v ?y l truy?n duy nh?t Kundera ni tr?ng ra ci nghim tc hay khng nghim tc. ?y l nht chm c?ng nh?t v xt nh?t.

Edouard l gi?ng vin b? ?u?i vi?c kh?i tr??ng ??i h?c v m?t l do n?c c??i no ?.

Edouard yu m?t c gi v nng c?ng yu anh. Anh mu?n ???c yu nng tr?n v?n c? tm h?n v th? xc, nh?ng nng theo ??o, v v nng r?t ?oan trang nn nng t? ch?i. Anh ? lm nh?ng ?i?u k? di?u nh?t, chn thnh nh?t ?? nng ??ng , nh?ng nng v?n lun t? ch?i.

V?y nn Edoaurd ngh? ra m?o, anh gi? v? yu Cha. Nh?ng khng ch? l yu Cha theo cch nh?ng k? thng th??ng s? th?m c?u kh?n tn ng??i, m Edouard yu Cha ??n ?? l?i anh im b?t tr??c ci lng anh run r?y v c?m xc. C gi trong tr?ng ngy th? ? b? anh l?a, nng tin vo t?t c? nh?ng l?i ni d?i c?a anh, nng c?m ??ng khn xi?t v nng ? ??ng v?i l?i ?? ngh? tha thi?t c?a anh m?t k? v nng m gi? ?y ? yu Cha h?n c? nng yu Cha.

Nh?ng h?i i ?i?u bao n?m qua Edoaurd ao ??c v gi? ?y ? c ???c, trong pht ch?c lm anh th?y pht l? ra ton b? s? khng nghim tc c?a Cu?c s?ng ny. Tnh yu chn thnh ??n ?y c?a anh, lng khao kht th? ph?ng nng c?a anh ? khng ???c ??n ?p, trong khi m?t tr ?a b?n c?t ??c Cha tr?i c?a anh l?i mang ??n k?t qu?.

Edouard khng th?y cu?c ??i ny ?ng ?? nghim tc, v ?i?u ? ? ???c Kundera ni tr?ng ra nh? sau.

Edouard ni v?i anh mnh:

Em bi?t anh v?n lun l ng??i ngay th?ng v anh t? ho v? ?i?u ?. Nh?ng anh c? t? ??t cho mnh m?t cu h?i ?i: T?i sao l?i ph?i ni s? th?t? ?i?u g bu?c chng ta lm v?y? V t?i sao l?i ph?i coi s? thnh th?c nh? m?t ??c h?nh? C? th? t??ng t??ng anh g?p m?t k? ?in c? t? nh?n mnh l c v r?ng t?t c? chng ta ??u l c h?t. Anh c ci nhau v?i h?n khng? Anh c t?t qu?n o ra tr??c m?t h?n ?? cho h?n th?y l anh khng c vy khng? Anh c ni th?ng vo m?t h?n nh?ng g anh ngh? khng? No, ni cho em bi?t ?i!

Anh trai anh im l?ng, v Edouard ni ti?p: N?u anh ch? ni v?i h?n s? th?t, ch? nh?ng g anh th?c s? ngh? v? h?n, th ?i?u ? c?ng ? ni ln r?ng anh ??ng th?c hi?n m?t cu?c tranh lu?n nghim tc v?i m?t th?ng ?in v b?n thn anh c?ng ?in. C?ng y h?t nh? v?y v?i th? gi?i xung quanh chng ta. N?u anh c? kh?ng kh?ng ni s? th?t th?ng vo m?t n, th ?i?u ? c?ng c ngh?a l anh coi n l nghim tc. V coi m?t th? t nghim tc nh? th? l m?t ci g ? th?c s? nghim tc, th t? b?n thn anh c?ng m?t ?i ton b? s? nghim tc c?a mnh. Cn em, em ph?i ni d?i ?? kh?i ph?i coi nh?ng k? ?in l nghim tc ?? r?i chnh em c?ng pht ?in lun.

*

* *

CHNG TA TH?Y G KHI EDOUARD KHNG NGHIM TC?
Chng ta bu?n, ?i?u ? r nh? nh m?t tr?i. Nh?ng chng ta v?n c??i, v t?t c? nh?ng cu ni d?i c?a Edouard ??u r?t tinh t? v th?m ch ?ng yu. V chnh v th? m ta kh ch?u v cng khi ??c Kundera.

Nh?ng chng ta s? khng ni v? s? kh ch?u ?y n?a. Chng ta ni v? n?i bu?n. N?i bu?n ny xu?t pht t? m?t xt xa v t?n cho Edouard, nh? m?t thi?u nin, v cho cu?c s?ng, nh? m?t thi?u n?.[2]

Edouard s?ng ? m?t x h?i khi nh?ng nh m?t soi mi c v? rnh r?p ng??i ta ? kh?p n?i, k? c? nh?ng pht ring t? bn ng??i yu, khi m?t ng??i nghim tc c th? b? t?ng c? kh?i tr??ng ??i h?c v b? gn cho t?i c??i vo s? tn th? ch? ngh?a (m?t cch n?c c??i) c?a k? khc, khi con ng??i t? t? no c?ng c th? ph?i trnh di?n tr??c m?t ta n to hay nh? (nh? h?i ??ng tr??ng ch?ng h?n), v thay v trnh by l? ph?i ?? ch?ng minh mnh v t?i th ng??i ta ? ci ??u nh?n t?i nh? m?t con c?u non, v xin h??ng l??ng khoan h?ng.
C th? s? nh?n t?i ?y r?t n?c c??i, c th? Edouard ? khoi tr c??i trong lng. Nh?ng c?ng hon ton c th? l n?i lo s? m th?m c?a x h?i ? ? n?ng ln tm tr anh. V d n?c c??i hay khng th ta v?n chua cht nh?n ra r?ng l?a ch?n s? khng nghim tc l cch m nhi?u tr th?c ? ph?i lm.

Vng, ch?c ch?n r?ng Edouard ? c nh?ng giy pht v cng khoi tr. Nh?ng ta th?y ??i Edouard l m?t cu?c ??i b? ?i. V ta ti?c.

? th ta ti?c, nh?ng suy cho cng c?ng ch?ng nn ti?c nhi?u v Edouard t? ch?n ??i mnh, v Edouard c?ng ch?ng khi?n ta ti?c thay cho Edouard.

Nu?i ti?c to l?n h?n ta dnh cho cu?c s?ng. Ta tin ch?c r?ng c nh?ng con ng??i thng minh, v h?n l c?ng v cng nh?y c?m (v h? hi h??c), nh?ng h? ? ra ?i, ho?c s? ra ?i. Nh? cnh chim v?t bay qua b?u tr?i[3], khng ?? l?i d?u v?t. V x h?i m h? r?i vo ? khng mang ??n c?m h?ng cho h? ?? h? nghim tc (hay khng cho php h? s?ng nghim tc). H? ? ??n v?i cu?c s?ng ny v?i dng v? khng nghim tc c?a mnh. V h? ch?ng bao gi? t?a sng.

V v?y ?, cu?c s?ng ? ?? vu?t m?t m?t nh sng m ?ng ra c th? c[4].


[1] Nh?ng m?i tnh n?c c??i t?p 7 truy?n ng?n c?a Milan Kundera. Cao Vi?t D?ng d?ch. Nh Nam & NXB V?n h?c, 2009.

[2] Nh? m?t cu trong Bc s? Zhivago:
Anh xt xa v h?n cho mnh, m?t thi?u nin, v cho em, m?t thi?u n?

[3] Nh? m?t cu ht:
Nh? cnh chim bay qua b?u tr?i, mong g cn g?p l?i n?a ?u

[4] Anh ? m?t em

L? ra l ???c

Anh ch?ng c em

L? ra c ???c

(Ph?m ??c)

Comments are closed.