Nguyễn Lệ Uyên

Đĩ xược

Truyện Nguyễn Lệ Uyên       Chước tửu dữ quân, quân tự khoan       Nhân tình phiên phúc tự ba lan       Bạch thủ tương…

Bầy chim trước hiên nhà

Truyện Nguyễn Lệ Uyên (Để tặng ông Hữu Thỉnh và các huynh đệ của ông) Văn Việt vừa nhận được truyện của nhà văn…