Một bài báo nói xấu Phan Khôi

Lại Nguyên Ân

Bài này nói về PHAN KHÔI rất tệ. Đọc vào sẽ thấy thời ấy muốn bịa và vu cho người bị TRÊN ghét bất cứ điều gì!?

“Mấy nét về con người Phan Khôi” // Hà Nội Hàng Ngày, s. 109, ra ngày 13/4/1958, tác giả ký là Nguyễn Văn Lộc, một cái tên hơi ít gặp, không rõ là ai.

Không có mô tả ảnh.

Nguồn: FB Lại Nguyên Ân

Comments are closed.