Thư bạn đọc

Báo Giấy số 38

Văn Việt vừa nhận được Báo Giấy số 38, tháng 7/2017 của CLB Thơ Tân Hình Thức dưới dạng PDF. Xin trân trọng giới…

Hội thảo giới thiệu sách

                                                   Hội thảo giới thiệu sách NGẪU NHIÊN VÀ TẤT YẾU 18:00, thứ Ba, ngày 06/06/2017, Hội trường l’Espace, 24 Tràng Tiền,…

Tiếng Chú ơi!

                                        Trân trọng! Tôi vào trang để đọc: Những sự thật bị bóp méo ở khu chứng tích Sơn Mỹ do anh Xuân Thọ…