Thư bạn đọc

HỘI THẢO: HIẾN PHÁP MỸ

Đơn vị tổ chức:            Nhà xuất bản Tri Thức Đơn vị phối hợp:            Nhóm Khai Minh Thời gian:                    14h00 đến 16h30 ngày 23 tháng…

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

  Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015 HỘI THẢO Tiểu thuyết Việt trước toàn cầu hóa Trung tâm Văn hóa Pháp –…

HỌC SINH LỚP 5 DỊCH THƠ HAIKU

  VănViệt: Bài viết về học trò làm thơ trênVănViệt (http://vanviet.info/thao-luan/day-hoc-ngu-van-trong-nh-truong-9-hoc-tr-nho-tap-lm-tho/ng) giới thiệu thơ lục bát và haiku của các em học trò lớp…

Diễn viên đóng thế

Phạm Đình Trọng Đã nhiều lần viết về những buổi làm việc với công an, tôi đã thấy nhàm chán, không muốn viết về…