Hội thảo giới thiệu sách

Phương pháp 5: Nhân loại về nhân loại: BẢN SẮC NHÂN LOẠI

18:00, thứ Sáu, ngày 07/08/ 2015, Thư viện L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

Sinh tại Paris năm 1921, Edgar Morin là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu của nước Pháp đương đại. Ông là Giám đốc Nghiên cứu danh dự tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học, Chủ tịch Hiệp hội Tư duy phức hợp. Vừa là nhà xã hội học, nhân học và triết học, ông đã xuất bản khoảng năm mươi cuốn sách có ảnh hưởng lớn đến tư duy của thời đại chúng ta. Các tác phẩm của ông được dịch ra ít nhất 28 thứ tiếng và trên 42 quốc gia.

Cuốn Phương pháp 5 có vị trí đặc biệt trong bộ Phương pháp, cũng như trong các trước tác của Edgar Morin. Đây là “công trình tổng hợp cả một đời người; tất cả mọi vấn đề trong các công trình trước đây của tác giả đều được tập trung trong một khuôn khổ và hòa âm mới mẻ”.

Điều đặc sắc nhất của công trình này là ở chỗ nó tập trung nghiên cứu con người như một thực thể siêu phức hợp: “Trong mọi loại sinh vật trên trái đất, chúng ta là loại duy nhất có bộ máy não – thần kinh cực siêu phức hợp, duy nhất có ngôn ngữ cấu âm kép để giao tiếp giữa cá nhân này với cá nhân khác, duy nhất có ý thức…”. Nghiên cứu con người như vậy chính là nhân học phức hợp (anthropologie complexe). Ở đây tác giả đoạn tuyệt hẳn với lối chia cắt con người ra thành nhiều mảnh, quy giản thành con người một chiều, như homo sapiens (người khôn), homo faber (người chế tác), homo economicus (người kinh tế)… Các bộ môn khoa học cứ chia tách nhau đang cắt rời con người, khoét rỗng cuộc sống, hủy diệt tính phức hợp của con người, làm cạn kiệt cả ý niệm về con người. Đồng thời trong công trình nghiên cứu này tác giả tiến hành theo lối tích hợp một cách có suy xét các tri thức đa dạng về hiện hữu con người, liên kết các tri thức ấy, làm nổi bật tính phức hợp của con người. Tri thức về con người vừa mang tính triết học nhiều hơn, tính khoa học nhiều hơn và cả chất thơ nhiều hơn.

Diễn giả:

- Ông Phạm Khiêm Ích, Phó Chủ nhiệm chương trình dịch thuật, Thông tin khoa học xã hội và nhân văn, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam.

- Dẫn chương trình : Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc NXB Tri Thức

Comments are closed.