Thư bạn đọc

Hội thảo giới thiệu sách

                                                     Hội thảo giới thiệu sách                                                                        THUYẾT HIỆN SINH LÀ MỘT THUYẾT NHÂN BẢN   18:00, thứ Năm, ngày 21/04/…

Giấy mời

    TRUNG TÂM KHOA HỌC VĂN HÓA NGA TẠI VIỆT NAM QUỸ “HỖ TRỢ QUẢNG BÁ VĂN HỌC VIỆT NAM – VĂN HỌC…

Tôi vẫn còn nghe đây nghe đây…

(thân mến tặng Trần Tiến & Hoàng Hưng) Nghe anh hát                    anh đàn Bàn tay tôi vỗ         Vỗ nhịp tâm tư                        …

Hoang tưởng trắng

“Hoang tưởng trắng” tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh (Công ty Sao Bắc liên kết với NXB HNV tái bản và phát hành) Th.Th….