Thư bạn đọc

Tôi vẫn còn nghe đây nghe đây…

(thân mến tặng Trần Tiến & Hoàng Hưng) Nghe anh hát                    anh đàn Bàn tay tôi vỗ         Vỗ nhịp tâm tư                        …

image

Hoang tưởng trắng

“Hoang tưởng trắng” tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh (Công ty Sao Bắc liên kết với NXB HNV tái bản và phát hành) Th.Th….