Thư bạn đọc

Phải thay đổi

Trần Thanh Vân Những ngày vừa qua, lang thang trên các trang mạng, đọc thấy mấy bài viết khác nhau, của những tác giả…

Sách mới của Nam Dao

1.Vu Quy, Tiểu thuyết, NXB  Hội Nhà Văn& Phương Nam phát hành   Không gian truyện của Vu quy bắt đầu sau chiến tranh. Mối đệm…

Lời chào Văn Việt

Bạn đọc, bạn viết thân mến! Thế là Văn Việt, trang web văn chương của Ban vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam,…