Thư bạn đọc

Sự khác biệt

Sự khác biệt là một cuốn phim rất ngắn, chỉ hơn 7 phút, ít lời thoại nhưng nhiều chất ẩn dụ, của một nhóm…

1984 của George Orwell

Đinh Bá Anh Độc giả của Nhà xuất bản Giấy Vụn đã có dịp biết đến George Orwell qua tác phẩm Trại súc vật, bản tiếng…

Thơ A. Puskin

Song ngữ Nga-Việt Do Vũ Thế Khôi tuyển, gồm 90 bài nguyên tác, với 163 bản dịch của 37 dịch giả. NXB Văn học…

images (1)

Phải thay đổi

Trần Thanh Vân Những ngày vừa qua, lang thang trên các trang mạng, đọc thấy mấy bài viết khác nhau, của những tác giả…