Thư bạn đọc

Thơ A. Puskin

Song ngữ Nga-Việt Do Vũ Thế Khôi tuyển, gồm 90 bài nguyên tác, với 163 bản dịch của 37 dịch giả. NXB Văn học…

images (1)

Phải thay đổi

Trần Thanh Vân Những ngày vừa qua, lang thang trên các trang mạng, đọc thấy mấy bài viết khác nhau, của những tác giả…