Tiểu thuyết lịch sử – Nguyễn Triệu Luật

NTL

Đây là toàn tập các tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Triệu Luật, từ Hòm đựng người (1938) đến Chúa cuối mẻ (1945) do NXB Văn hoá Thông tin và Trung tâm Đông Tây xuất bản cuối năm 2013.

Nguyễn Triệu Luật sinh năm 1903, mất năm 1946. Trong thời gian sáng tác không dài, ông đã để lại 8 tiểu thuyết và một cuốn viết dở dang đăng nhiều kỳ trên nguyệt san Tiểu thuyết thứ Bảy. Bên cạnh tiểu thuyết lịch sử, Nguyễn Triệu Luật còn viết khảo cứu tâm lý học, chính trị – xã hội (như cuốn Vấn đề Ba Lan) và nhiều bài báo ký bằng những bút hiệu khác nhau trên các báo Nam Phong tạp chí, Phụ nữ thời đàm, Tri tân, Tao đàn, với ý thức khai sáng cho đông đảo công chúng.

Quan niệm về “tiểu thuyết lịch sử” của tác giả:

“… viết “tiểu thuyết lịch sử” (roman historique) không cần theo phép của Sử học. Tác giả chỉ phải tưởng tượng ra một “chuyện có thể có” ở một thời đại, rồi đem chuyện ấy lồng vào khung thời đại ấy. Mục dích là lấy một chuyện không đâu mà làm sống một thời đại. Những tiểu thuyết “Notre-Dame de Paris”, “Quatre-vingt treize” của Victor Hugo, “Les filles d’autrefois” của Léon Daudet, đều là bịa đặt, nhưng đọc truyện đó, ta thấy cả thời đại hồi vua Louis và hồi Đại Cách mạng sống lại” (Lời nói đầu tiểu thuyết Hòm đựng người). 

Theo sách Tiểu thuyết lịch sử – Nguyễn Triệu Luật.

Comments are closed.